(pendent de nomenament) president  
Salvador Garcia Ruiz  Economista i membre del Ple en representació dels Antics Alumnes
Jose Manel Jimenez Morales  Vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació
Cèsar Molins i Bartra Membre del Ple en representació de les organitzacions empresarials (PIMEC)
Teresa Monllau Jaques  Vicedegana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Ferran Piqué Anguera Membre del Ple en representació dels estudiants de la Universitat.
Milagros Pérez Oliva  Periodista i membre del Ple en representació del Govern de Catalunya
Coro Pozuelo Batista  Vicegerent de l'Àrea de Docència
Sergi Torner Castells Vicerector d'Ordenació Acadèmica
Margarida Gual Perelló  Secretària del Consell Social