Vés enrere La dimensió estètica del contínuum entre creació i interpretació: Imatges contemporànies en ocasió de “l’Analítica del sublim”- HUMANITATS

La dimensió estètica del contínuum entre creació i interpretació: Imatges contemporànies en ocasió de “l’Analítica del sublim”- HUMANITATS

En aquest projecte d’innovació docent els estudiants discuteixen de forma autònoma i supervisada, en format de flipped classrom, els aspectes principals d’un text clàssic a entorn el tema de l'analítica del sublim de la Crítica de la facultat de jutjar de Kant.

29.03.2023

Imatge inicial

Aquesta és una investigació basada en la recerca, en què s’emplaça els estudiants a aprofundir en les paradoxes generades pel text, tenint en compte els artistes i filòsofs contemporanis tractats en les sessions plenàries, tot proposant-hi una resposta original.

Es treballa en petits grups, i es proposa la tasca d’il·lustrar alguna de les complexes idees del text kantià amb una imatge contemporània (provinent o no del món de l’art) que serà el punt d’ancoratge d’una investigació que reuneixi el sensible i l’intel·ligible per enfrontar-se a l’excés sublim que escapa a tota definició. Els estudiants compten en tot moment amb el suport i la crítica dels professors. Finalment, vessaran les seves hipòtesis, inquietuds, dubtes i intuïcions en un informe de recerca que romandrà obert durant tot el curs.

L’artista Moon Ribas i el poeta Pol Guasch comparteixen amb els estudiants una mostra de la seva pràctica creativa que els servirà d’exemple i font d’inspiració per a les seves propostes creatives-interpretatives.

L'estudiantat va valorar positivament l’experiència en tant que pràctica integradora de l’indissoluble continu entre creació i interpretació que els artistes convidats exemplifiquen, i també quant a mecanisme d’aprofundiment teòric i pràctic en el camí de la comprensió d’un text clàssic de l’Estètica.

L’exposició virtual d’imatges contemporànies sobre el sublim que es va crear queda conservada i mantinguda als servidors de la UPF, i serveix com a material docent per a futures experiències docents d’innovació.
 

Equip:

  • Amador Vega Esquerra, catedràtic d’Estètica i Teoria de l’Art
  • Sergi Castellà Martinez, investigador predoctoral

Paraules clau:

Sublim, Creació, Interpretació, Art, Poesia, Performance, Recerca.

Materials generats:

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact