Docència de postgrau Docència de postgrau

Curs 2021-2022

Universitat Pompeu Fabra i Universitat de Barcelona, Máster en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera

Lingüística Textual. HD totals: 40, HD impartides: 40

Curs 2020-2021

Universitat Pompeu Fabra i Universitat de Barcelona, Máster en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera

Lingüística Textual. HD totals: 40, HD impartides: 40

 

Curs 2019-2020

Universitat Pompeu Fabra i Universitat de Barcelona, Máster en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera

Lingüística Textual. HD totals: 40, HD impartides: 40

 

Curs 2018-2019

Universitat Pompeu Fabra i Universitat de Barcelona, Máster en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera

Lingüística Textual. HD totals: 40, HD impartides: 40

 

Curs 2016-2017
Universitat Pompeu Fabra, Màster en Estudis del Discurs

Lingüística Textual. HD totals: 40, HD impartides: 40

Curs 2014-2015
Universitat Pompeu Fabra, Màster en Estudis del Discurs

Lingüística Textual. HD totals: 40, HD impartides: 20


Curs 2013-2014
Institut d'Educació Continua (Universitat Pompeu Fabra)- ForensicLab IULA, Postgrau en Lingüística Forense

Marques i patents, 3r cicle


Curs 2011-2012
Institut d'Educació Continua (Universitat Pompeu Fabra)- ForensicLab IULA, Postgrau en Lingüística Forense

Marques i patents, 3r cicle


Curs 2010-2011
Máster universitario en Ciencia Del Lenguaje y Lingüística Hispánica, Universidad Nacional de Educación a Distancia

Segunda Lengua Catalán (Lingüística Catalana). Asignatura anual. 10 créditos.


Curs 2009-2010
Institut d'Educació Continua (Universitat Pompeu Fabra)- ForensicLab IULA, Postgrau en Lingüística Forense

Patents i marques registrades, 3r cicle


Curs 2007-2008
Institut d'Educació Continua (Universitat Pompeu Fabra)- ForensicLab IULA, Postgrau en Lingüística Forense

Patents i marques registrades, 3r cicle

Master's in European and Mediterranean Studies (New York University-Universitat Pompeu Fabra)

Survival Catalan, juny 2008


Curs 2004-2005
Institut d'Educació Continua (Universitat Pompeu Fabra), Màster en Traducció Cientificotècnica

Terminologia científico-técnica, 3r cicle