La equivalencia parafrástica en los textos especializados en vista a la detección de información paralela

 • Autors
 • Bach Martorell, C
 • Autors UPF
 • BACH, CARME;
 • Autors del llibre
 • Cabré, M.T.; Feliu, J. (eds.)
 • Titol del llibre
 • La terminología científico-técnica
 • Editorial
 • Institut Universitari de Lingüística Aplicada,
 • Data publicació del Llibre
 • 2001
 • Pàgines
 • 217-226
 • ISBN del libre
 • 84-477-0744-X
 • Citació completa
 • Bach Martorell, C. La equivalencia parafrástica en los textos especializados en vista a la detección de información paralela. Dins: Cabré, M.T.; Feliu, J. (eds.). La terminología científico-técnica. 1 ed. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada,; 2001. p. 217-226.