IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Oficina de Suport Tècnic i Gestió d'Informació Acadèmica

  • Cap d'Oficina: M. José Valldepérez Aragonés

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella) 
Ramon Trias Fargas, 25-27 
08005 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00

Funcions

L'Oficina de Suport Tècnic i Gestió d'Informació Acadèmica, assimilada a secció,  és transversal a l'Àrea de Docència i a altres unitats com les secretaries de centre i de departament. Té com a funcions elaborar conjuntament amb les unitats responsables dels processos l'anàlisi funcional d'aquests, impulsar-ne la simplificació i, si escau,  proposar-ne millores; facilitar la implementació de l'administració electrònica en els processos dels quals és responsable; fer el seguiment de l'ús i la implementació dels instruments de planificació i gestió del Servei de Gestió Acadèmica tals com el quadre de comandament, els indicadors, el pla d'actuacions, els objectius de gestió, així com la coordinació d'extracció de dades estadístiques de l'àmbit docent dels estudis de grau i de postgrau; proposar el desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a la gestió acadèmica,  coordinar l'avaluació i la proposta de millores, i les actuacions per al seu correcte ús, la formació d'usuaris i el funcionament amb les unitats usuàries i amb el Servei d'Informàtica; controlar la gestió de les incidències registrades i fer-ne el seguiment; coordinar i gestionar les eines d'informació del servei (intranet i web); coordinar els nous projectes que s'assignin al servei, i totes aquelles altres que li siguin encomanades des de l'Àrea de Docència.