IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Unitat de Gestió de Recursos (Biblioteca)

  • Cap de la Unitat: Dolors Pons Sala

Direcció postal

Biblioteca / CRAI de la Ciutadella  
Universitat Pompeu Fabra 
Edificio Jaume I i Dipòsit de les Aigües  
Ramon Trias Fargas, 25-27 
08005 Barcelona 

Contacte

Telèfon: 93 542 17 09 

Funcions

La Unitat de Gestió de Recursos té com a funcions fer la proposta, el seguiment i l’execució del pressupost assignat a la Biblioteca; coordinar i fer el seguiment de la contractació de recursos bibliogràfics i de serveis bibliotecaris; gestionar els ajuts per obtenir recursos externs; portar a terme l’adquisició de tots els recursos d'informació de la Universitat, ja siguin amb suports tangibles o d'accés remot, d'acord amb les assignacions pressupostàries; coordinar els processos vinculats a la vida laboral del PAS adscrit a la Biblioteca, segons els criteris de l’Àrea de Recursos Humans i Organització; coordinar la recollida i el tractament de la informació estadística per a la presa de decisions i per a la transparència; i totes aquelles altres que li siguin encomanades.