IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Secció de Selecció

  • Cap de Secció: Beatriu Guerras Jiménez

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00
Fax: 93 542 20 02

Funcions

La Secció de Selecció té com a funcions gestionar els processos de selecció, promoció i mobilitat del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis i donar suport als òrgans de selecció i valoració de mèrits i totes aquelles altres que li siguin encomanades en l’àmbit de les seves competències.