IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Oficina de Prevenció de Riscos Laborals

  • Cap de l'Oficina: Sergi Jarque Salas

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra  
Edifici Mercè  
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona 

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00
Fax: 93 542 20 02
A/e: [email protected]

Funcions

Són funcions de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals gestionar i coordinar els plans i els programes d’actuació en matèria de prevenció de riscos laborals de tots els empleats públics de la Universitat, així com gestionar la vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball; avaluar els factors de risc que poden afectar la seguretat i la salut dels treballadors d’acord amb la normativa d’aplicació; gestionar la informació i programar la formació dels treballadors en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals i totes aquelles altres que li siguin encomanades en l’àmbit de les seves competències.