IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Unitat d'Informàtica del Campus del Poblenou

  • Cap de la unitat: Ivan Jiménez Rodà

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Tallers (campus de la Comunicació - Poblenou) 
Roc Boronat, 138 
08018 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 23 58 
A/e: [email protected]
Web: https://www.upf.edu/web/biblioteca-informatica/

Funcions

(segons resolució del rector de 4 de juny del 2018 de reestructuració administrativa del Servei d'Informàtica, amb efectes de 1'1 de juliol):

La unitat d'Informàtica del campus del Poblenou és una unitat de front office del Servei d'Informàtica i te com a funcions oferir suport informàtic i audiovisual als usuaris de la comunitat universitària; oferir atenció i formació als usuaris en la utilització de les eines i recursos informàtics i audiovisuals que la Universitat posa a la seva disposició i resoldre les seves incidències; donar suport tecnològic a les activitats institucionals, de docència i de recerca de la Universitat; instal·lar, mantenir, administrar i explotar les infraestructures de tecnologies de la informació i comunicacions utilitzades pels usuaris en els espais de la universitat; assessorar en matèria de compres i de les tecnologies que han d'utilitzar els usuaris; i totes aquelles altres que li siguin encomanades.