IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES
Vés enrere

Servei de PDI

  • Cap de Servei: Míriam Sort Ticó

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Plaça de la Mercè, 10-12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 54
Fax: 93 542 20 02

Funcions

Són funcions del Servei de PDI:

  • Planificar i coordinar els recursos assignats a la docència i l’execució del pla de dedicació docent (PDD)
  • Planificar, ordenar i executar l'administració, la selecció, la promoció i la contractació del personal docent i investigador
  • Elaborar informes, explotar i analitzar dades per donar suport a la presa de decisions
  • Dur a terme l'estudi i l'aplicació de la normativa en matèria de funció pública i laboral que afecta el PDI
  • Donar suport en l’àmbit de les relacions laborals i participar en la negociació col·lectiva del PDIE
  • Elaborar l’avantprojecte del capítol I del pressupost del PDI.

 

La Secció d'Administració del PDI té com a funcions gestionar els recursos assignats a la docència i l’execució del pla de dedicació docent (PDD); gestionar els processos d'administració i contractació del PDI; gestionar els processos de selecció i promoció del PDI; gestionar els processos relatius a la vida laboral del PDI; així com col·laborar en l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de despeses del PDI.