Vés enrere

Servei de PDI

  • Cap de servei: Ana Isabel Rivera Muñoz

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Plaça de la Mercè, 10-12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 54
Fax: 93 542 20 02

Funcions

El Servei de PDI dóna suport a l'elaboració del pressupost relatiu a l'àmbit del PDI, a la gestió de totes les despeses de personal i a les activitats de programació i de control dels recursos aplicats a la docència; porta a terme les funcions d'estudi i aplicació de la normativa en matèria de funció pública i laboral que afecta el PDI; s'encarrega de la planificació, l'ordenació i l'execució en l'administració, la selecció i la contractació del PDI; elabora la nòmina i gestiona la Seguretat Social i altres sistemes de previsió que afecten el PAS i el PDI, i proporciona les dades estadístiques derivades d'aquesta gestió. També porta a terme l'anàlisi, l'elaboració i la proposta en matèria de relacions sindicals i la participació en la negociació col·lectiva del PDI.

El Servei de PDI s'estructura en:

  • Secció d'Administració del PDI 
  • Secció de Nòmines i de Gestió Econòmica