IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Secció de Grau

  • Cap de secció: M. Mar Gil Ràfols

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella) 
Ramon Trias Fargas, 25-27 
08005 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00

Funcions

La Secció de Grau coordina els processos que afecten la vida acadèmica dels estudiants de grau, i té com a funcions planificar i coordinar les fases d'accés, d'admissió i de matriculació dels estudiants de grau conjuntament amb les secretaries de centre, i executar aquelles que li són encomanades; planificar i coordinar els processos relacionats amb la gestió de l'expedient acadèmic dels estudiants de grau; assessorar les secretaries de centre i facilitar-los els recursos d'informació i de formació necessaris per gestionar aquests processos; assessorar i coordinar els processos acadèmics dels centres d'ensenyament superior adscrits en els termes que preveu el conveni d'adscripció;supervisar i proposar millores en les aplicacions informàtiques que faciliten les seves funcions, i ser-ne el responsable funcional d'aquestes, en coordinació amb l'Oficina de Suport Tècnic i Gestió d'Informació Acadèmica; donar suport a l'elaboració de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau, i totes aquelles altres que li siguin encomanades des de l'Àrea de Docència.