IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Oficina de Programació i Planificació d'Estudis

  • Cap de l'Oficina: Pau Solà Ysuar

Direcció postal

Despatxos 40.157 i 40.155
Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Roger de Llúria (Campus de la Ciutadella) 
Ramon Trias Fargas, 25-27
08002 Barcelona 

Contacte

Telèfon: (+34) 93 542 13 57

Funcions

L'Oficina de Programació i Planificació d'Estudis té per funcions:

- Coordinar i executar de les polítiques de planificació de titulacions i assessorar els òrgans de govern, les unitats acadèmiques i els centres adscrits en els processos relacionats amb la programació i la planificació acadèmiques dels ensenyaments oficials i propis de la UPF.

- Coordinar els processos vinculats a la verificació, modificació i extinció dels plans d'estudis o programes de formació acadèmica i la tramitació que se'n derivi.

- Formular propostes de normativa acadèmica en els àmbits d'actuació que li són propis.

- Donar suport en el disseny i l'execució de les iniciatives docents de millora de les titulacions de la UPF.

- Elaborar manuals i assessorar en la preparació de convenis de titulacions interuniversitàries.

- Donar suport a la tramitació de l'oficialització dels títols universitaris.

- Aquelles altres que se li encarreguin o que li atribueixin les normes pròpies de la Universitat.