IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

  • Vicegerenta: Rosa Ma. Pujante i Mitjavila

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 21 08
Fax: 93 542 20 02
A/e: [email protected]

Funcions

L'Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, dirigida per un  vicegerent o vicegerenta, dirigeix, coordina, impulsa i avalua els programes de gestió de persones i de salut laboral, els processos de modernització administrativa adreçats a la millora organitzativa, així com els processos de negociació col·lectiva i les relacions laborals. Dirigeix i coordina el Servei de PAS i el Servei de PDI. També en depèn l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i Promoció de la Salut, l’Oficina d’Organització i Desenvolupament, l’Oficina de Nòmines, Pressupost i Sistemes d’Informació.

Nota biogràfica

Nascuda a Sabadell (Vallès Occidental) el 1966, és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (UAB, 1989); màster en Gestió Pública (UAB, 1991), diploma d’especialització universitària en Funció Gerencial a les Administracions Públiques (ESADE, 2013) i Executive Master in Public Administration – màster en Direcció Pública (ESADE, 2014).

Ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional en el sector públic. Abans de ser vicegerent de l'Àrea de Recursos Humans i Organització a la UPF, va ser subdirectora de Recursos Humans i Organització al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (2004-2015).

Així mateix, va ser cap de l'Àrea de Relacions Externes a l’Escola de Policia de Catalunya, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya (1992-1995). I tècnica superior en Economia a la Secció de Pressupostos i Control de Gestió del Servei de Programació de la Diputació de Barcelona (1999-2004).

Durant el període comprès entre el 1996 i el 1999 va treballar en el sector privat. Primer com a responsable d'exportació de l'empresa Molduras Castellar S.A., (MOLCASA); posteriorment, com a cap d’administració de l'empresa CALPORTA S.L. (Grup MOLCASA).

El rector la va nomenar l'1 de gener de 2016.