El que fa potent una web són els seus continguts. El disseny, els botons, les caixes, les imatges, etc. ja vindran després. 

Els continguts han de ser:

 • pertinents i estar d’acord amb els objectius de la web
 • orientats als usuaris
 • ben redactats i estructurats
 • breus i concisos
 • actualitzats
 • accessibles per a tothom independentment de les seves capacitats, localització, entorn, experiència o tecnologia. Aquest requisit és bàsic com a institució pública que som. 

Per on començo?

Posar la web a punt no vol dir revisar de cop tota la web. Si la web és molt gran, amb molta informació, et recomanem centrar-te en un procediment concret o triar una secció significativa que tingui una unitat per sí mateixa.

Qui s’hi implica?

L’equip o la persona responsable de mantenir la web és qui coneix directament els procediments i és qui rep les consultes dels usuaris quan aquests no troben o no comprenen la informació. Si és un equip de diverses persones, convé que n’hi hagi una que tingui la visió global de la web i vetlli per la seva coherència, és a dir faci de coordinador/a de la web. 

L'equip La Factoria-Serveis Web et guiarà per tal que la teva web sigui

 • atractiva, eficient, útil i accessible per als usuaris
 • fàcil de gestionar per a tu
 • pràctica per al teu servei
 • consistent i robusta en el seu conjunt

Som-hi!

Aquí tens 4 línies d’actuació per posar la web en solfa:

Tu ets la teva web. La teva web ets tu

La teva web és:

 • l'aparador dels serveis, recursos i activitats que ofereixes
 • l'itinerari a seguir per matricular-se als teus graus, màsters i doctorats
 • l'expositor dels resultats del teu grup i projecte de recerca
 • la targeta de presentació de la teva activitat

La web NO és:

 • una memòria de tot el que fa la teva unitat o servei: a l’usuari no li interessa gens si fas molta o poca feina, li interessa trobar el que necessita quan ho necessita
 • l’única via de comunicació amb l’usuari: el sistema d’informació de la teva unitat o servei inclou altres vies (xarxes socials, cartells, avisos al Campus Global, CAU)
 • un repositori de continguts: utilitza les eines adequades (e-Repositori, Flickr, Google Drive, Eventum, PPC) per conservar informes, publicacions, arxius històrics, imatges, etc.