Per a grups reduïts que només necessiten intercanviar documents, amb possibilitat que tots els membres els puguin compartir, descarregar i editar, es recomana utilitzar una unitat compartida de Google Drive.

Una intranet és un espai web adreçat a un col·lectiu determinat de la UPF. Totes les persones que visitin la intranet hauran d'identificar-se amb el seu codi d'usuari de Campus Global i, a més, hauran de tenir permisos explícits per poder veure els continguts. 

Tipologia

Intranets per a un col·lectiu

Tot i que les intranets poden anar adreçades a un col·lectiu més o menys gran. La informació la manté un grup reduït d'usuaris (per exemple, els responsables d'un servei). El col·lectiu receptor pot ser tan gran com sigui necessari.

Exemples:

 

Intranets de treball

Tots els membres autoritzats poden editar la informació.

Exemples:

  • Intranet del personal d'administració d'una UCA
  • Intranet del PIE, intranet del Servei de Recursos Humans, etc.

 

Fòrums

Permeten la interacció d'un col·lectiu (que es pot definir segons les necessitats de cada cas). Per tal que un fòrum tingui èxit, cal que estigui focalitzat a un determinat tema o àmbit, ha d'estar moderat i s'ha de dinamitzar en el marc d'un pla de comunicació.

Exemple: