Protecció de dades personals

La Universitat Pompeu Fabra precisa tractar dades de persones identificades o identificables -dades personals- per dur a terme les activitats docents, investigadores i de compromís social que realitza, per la seva gestió i per donar compliment a les obligacions legals relacionades amb les mateixes.

El personal de la Universitat està subjecte al deure de tractar les dades personals a les que té accés respectant la legislació vigent. La Universitat ha desenvolupat una normativa pròpia que facilita aquesta obligació. Quan tracta dades de caràcter personal, la Universitat realitza aquests tractaments respectant els drets dels titulars de les dades.

 

Marc Vives Pizá
Delegat de Protecció de Dades

Edifici Mercè
Carrer de la Mercè, 12
08002 Barcelona

 935 422 772

[email protected]