Introducció

L'administrador d'una web que estigui sota el domini www.upf.edu té la possibilitat de demanar un informe bàsic de quantificació d'audiència de la seva web. La sol·licitud s'ha de fer a través del CAU 

Aquest informe arribarà mensualment al compte de correu @upf.edu que ens indiqui.

Si es tenen coneixements de configuració de Google Analytics existeix la possibilitat de vincular el codi de seguiment de Google Analytics (format UA-XXXXXXXX-X) a la web administrada.

 

Interpretació de l'informe

 

 

1) Període de l’informe: Període al que es refereix tota la informació que es mostra a l’informe

2) Gràfica de Número de visitas a Páginas: Evolució en el temps de l’atribut Número de páginas vistas

3) Quadre de dades:
Cada fila del quadre representa una pàgina del site. Estan ordenades pel nombre de visites a la pàgina (de més a menys visites)

  • Página: La URI de la pàgina. URI és la URL menys el protocol i el host. Exemple: de la URL https://www.upf.edu/web/departamentXY tindrem al URI  /web/departamentXY
  • Número de páginas vistas: Nombre de cops que s’ha mostrat una pàgina
  • Número de visitas únicas: Sessions de navegació en què s’ha mostrat la pàgina en qüestió. Si un usuari es posa a navegar per la web i visita 3 cops una mateixa pàgina, comptabilitzarà com a 3 pàginas vistas però 1 vista única. (Es considera que un usuari enceta una una sessió de navegació nova des de un navegador en concret quan ha estat 30 segons sense interactuar el site www.upf.edu)
  • Promedio de tiempo en página Temps mitjà que els usuaris estan a la pàgina en qüestió
  • Entradas Respecte al site global www.upf.edu, nombre absolut i percentatge de cops que la pàgina en qüestió és la primera d’una sessió de navegació d’usuari
  • Porcentaje de rebote Respecte al site global www.upf.edu, percentatge de vegades en què la pàgina és el punt d'entrada una entrada, però no es visita cap altra página en la mateixa sessió de navegació
  • Porcentaje de salidas Respecte al site global www.upf.edu, percentatge de vegades en què la pàgina en qüestió és la darrera que es visita en la sessió de navegació d’usuari.
  • Valor de página No està configurat, no cal fer-ne cas.