Què és l'e-títol?

L'e-títol és un servei addicional ofert per la Universitat Pompeu Fabra als seus titulats, a través de l'empresa SIGNE, S.A..
Els titulats per la UPF podran disposar, si així ho sol·liciten, d'una Còpia Digital Autèntica del Títol Universitari (en format pdf amb signatura electrònica).
 

Un cop formalitzada la petició i abonada la tarifa corresponent, en el termini màxim d'una setmana el titulat rebrà un correu electrònic a l'adreça facilitada en el formulari, amb les claus per accedir a la còpia digital autèntica del títol.

Important: L'e-títol no es pot legalitzar.

 

 

NOTA: Un cop feta la sol·licitud i rebut el correu electrònic de confirmació, quan estiguis a la web de SIGNE i vulguis accedir a la còpia digital autèntica del títol, és possible que aparegui al mateix document PDF el missatge d'error VALIDEZ DESCONOCIDA. Es tracta d'un problema del programa Adobe que teniu instal·lat en el vostre ordinador.

Per solucionar-ho, cal configurar l'Adobe perquè confiï en els certificats d'e-títol, d'acord amb aquest manual. Per qualsevol consulta en aquest aspecte, us podeu adreçar a SIGNE, ja sigui per correu electrònic, a l'adreça [email protected] o bé per telèfon, al 902 30 17 01.

 


Consulta les FAQ
i si encara tens dubtes conctacta amb nosaltres a [email protected] o per CAU