Podràs recolllir el teu títol definitiu en menys d'un any a partir de la data de pagament de la taxa. T'avisarem per correu electrònic a l'adreça que vas informar a la sol·licitud, per venir a recollir-lo.

Només si has rebut la comunicació que el teu títol està disponible pots demanar cita prèvia per recollir-lo al Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE).

L'hauràs de recollir personalment, prèvia identificació acreditada mitjançant el teu DNI, NIE o passaport. És possible que una altra persona pugui realitzar aquest tràmit de recollida, únicament si l'autoritzes mitjançant un poder notarial.
En aquest cas, la persona autoritzada haurà de lliurar els següents documents:

  • El poder notarial
  • Fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport 

Si l'esmentat poder ha estat formalitzat davant un notari estranger, el document ha de ser legalitzat per via diplomàtica o postil·lat, en el supòsit que l'estat d'on procedeixi el document sigui signatari del Conveni de la Haia de 1961.

 

En cas que tinguis la residència fixada fora de Catalunya, el Servei de Gestió Acadèmica podrà fer tramesa del teu títol a la Delegació del Govern o a l'Oficina Consular més propera al teu lloc de residència. Aquest servei de tramesa suposa un cost addicional.


Consulta les FAQ
i si encara tens dubtes conctacta amb nosaltres a [email protected] o per CAU