Procediment

Pots  presentar la Sol·licitud de devolució de preus públics al Punt d'Informació a l'Estudiant o al CAU d'Atenció Acadèmica a l'Estudiant.

Si la presentes al PIE cal que imprimeixis i lliuris dues còpies de la sol·licitud.

En el cas que et concedeixin la Beca General o la Beca Equitat no cal que presentis cap sol·licitud atès que la devolució es realitza d'ofici per part de la UPF.

Termini

Abans del 31 de maig del curs acadèmic corresponent.

Competència

Universitat Pompeu Fabra.

Requisits

En el cas de sol·licituds de devolucions per aplicació de bonificacions la documentació ha d'estar vigent a data d'inici de curs. 

Important

El termini de devolució serà el més aviat possible, abans de finalitzar el curs.