Sol·licitud de Certificat de les PAU i més grans de 25/45 anys

Procediment

Sol·licitud emplenant aquest Formulari.

Termini

Durant tot el curs acadèmic.

Resolució

7 dies des de la sol·licitud.

Competència

Cap del Servei de Gestió Acadèmica.

Requisits

El certificat de PAU i més grans de 25/45 anys s'envia per correu electrònic en un document PDF amb signatura digital amb codi de verificació.

Cal acreditar que s'ha ingressat la quantitat de 27,27€ (aprovada al DOGC vigent) de preus acadèmics universitaris al compte de Banc de Santander: ES7400491806992412053335, en concepte d'expedició de certificacions acadèmiques, adjuntant el resguard de pagament al formulari.

Si ets Família Nombrosa de categoria General has d'ingressar la quantitat de 13,64€.

Si ets Família Nombrosa de categoria Especial, tens gratuïtat de la taxa. 

Si ets estudiant amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, tens gratuïtat de la taxa.

Si ets estudiant víctima de violència de gènere (fills i filles dependents), tens gratuïtat de la taxa.

Si ets estudiant víctima d’actes terroristes (cònjuge, fills i filles dependents), tens gratuïtat de la taxa.

Aquestes situacions de bonificació, cal que les acreditis adjuntant una còpia al formulari.

Cal especificar si es vol el certificat en català o en castellà i  el correu electrònic on vols rebre el certificat.

Només pots sol·licitar el certificat si has fet les proves d'accés a la Universitat Pompeu Fabra. En cas contrari, has de dirigir-te a la universitat en la qual vas fer les proves d'accés.

Sol·licitud de Fotocòpia de la targeta de les PAU

Procediment

Sol·licitud emplenant aquest Formulari

Termini

Durant tot el curs acadèmic.

Resolució

7 dies des de la sol·licitud.

Competència

Cap del Servei de Gestió Acadèmica.

Requisits

La fotocòpia de la targeta de les PAU s'envia per correu electrònic.

Només es pot sol·licitar  una fotocòpia compulsada de la targeta de les PAU si es va  formalitzar la matrícula per primera vegada en uns estudis de grau a la  UPF al curs acadèmic 2016-17 o anterior,  i si es va lliurar la targeta de les PAU en el moment de formalitzar la matrícula. Si es va entregar la targeta en una altra universitat, en un estudi universitari previ, no és possible aquest tràmit.