La Universitat requereix del tractament de dades personals per a l'exercici de les funcions que té encomanades.

A continuació, en compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (articles 12 a 14) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (article 11) facilitem la informació corresponent als següents tractaments:

Sol·licitud d’informació sobre serveis o activitats de la Universitat

- Preinscripció universitària

Matrícula

- Participació en projectes de recerca – Guia del consentiment informat

Alumni

- Gestió de proveïdors

Sistema de videovigilància