Totes les persones tenim drets respecte les dades personals nostres que tracta la Universitat.

 

 

Trobareu informació ampliada sobre què són aquests drets i com exercir-los a la:

 

Resolució del rector de 13 d’abril del 2021 per la qual es regula el procediment per a l’exercici dels drets

sobre les dades personals tractades per la Universitat Pompeu Fabra