Informació comuna a tots els tractaments Informació comuna a tots els tractaments

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Universitat Pompeu Fabra

Adreça: Pl. de la Mercè, 12 08002 - Barcelona (Espanya)

NIF: Q5850071D

REPRESENTANT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Gerent de la Universitat Pompeu Fabra

Adreça: Pl. de la Mercè, 12 08002 - Barcelona (Espanya)

Telèfon: 93 542 20 00

Correu electrònic: [email protected]

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Delegat de Protecció de Dades de la Universitat Pompeu Fabra

Adreça: Pl. de la Mercè, 12 08002 - Barcelona (Espanya)

Telèfon: 93 542 20 00

Correu electrònic: [email protected]

 

Registre d'activitats de tractament de dades personals Registre d'activitats de tractament de dades personals

Nova versió RAT Nova versió RAT