Visualització del contingut web

Universitat Pompeu Fabra

Edifici Mercè
Carrer de la Mercè, 12
08002 Barcelona

 935 422 000

[email protected]

Pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades de la UPF a través d'aquesta adreça de correu electrònic.

Tractament de dades

La Universitat disposa d'un sistema de videovigilància, per tal de preservar la seguretat de totes les persones i de les instal·lacions. Aquest tractament es fa respectant al màxim el dret a la intimitat de les mateixes, i sempre d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals.

A continuació, facilitem la informació de com es fa aquest tractament:

Finalitat: Vetllar per la integritat del patrimoni de la Universitat Pompeu Fabra. Les dades personals es conservaran durant un mes, o dins els terminis legalment establerts en el cas que siguin necessàries per a la resolució d’un incident.

Legitimació: l’interès legítim de la Universitat de preservar la seguretat de les persones i els seus béns, d’acord amb l’article 22 de la LO 3/2018.

Destinataris: les vostres dades seran tractades per la Universitat Pompeu Fabra i per terceres empreses de seguretat privada solament per a l’execució de serveis relacionats amb la finalitat establerta. Podran ser cedides en cas de requeriment per part de forces i cossos de seguretat, jutjats i tribunals, així com altres supòsits previstos per llei.

Drets: l’accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitud de portabilitat, oposició al tractament i sol·licitud de limitació es pot realitzar mitjançant correu electrònic a [email protected] Si considera que els seus drets no han estat atesos correctament, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.