El curs 2006/2007 l'oferta docent pròpia de doctorat de l'IULA i el Màster en Lingüística Aplicada es va integrar, respectivament, dins del Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF i en el Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada, titulació dissenyada en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

Els investigadors de l’IULA participen com a docents i com a tutors en aquests programes oficial. Els estudiants que optin per l’orientació de recerca al màster podran fer el doctorat a l’IULA en les línies següents:

  • Lexicologia i lexicografia
  • Terminologia i gestió del coneixement
  • Neologia
  • Lingüística formal i descriptiva i variació
  • Lingüística computacional i enginyeria del llenguatge

Fer el doctorat implica realitzar la tesi doctoral mentre s'està integrat en un grup de recerca i vinculat a un projecte de recerca en marxa.