Els investigadors de l’Institut de Lingüística Aplicada (IULA) participen com a professors en els següents programes oficials de màster de la UPF:

Aquests mateixos professors actuen com a tutors per als Treballs Finals de Màster (TFM) en les línies de recerca següents: lexicologia, lexicografia, terminologia, neologia, lingüística descriptiva, variació lingüística, tecnologies del llenguatge, lingüística computacional, enginyeria lingüística, lingüística de corpus, anàlisi del discurs especialitzat, gestió del canvi i la diversitat lingüístics.

Obtenir un màster universitari, amb orientació a la recerca, és un requisit imprescindible per accedir a un programa de doctorat. En aquest sentit, és una bona pràctica iniciar-se en la recerca amb un tema en el Treball Finals de Màster (TFM) i continuar en la mateixa línia per a la tesi doctoral, dins d’un grup de recerca actiu.

 

Informació sobre els grups de recerca de l’IULA:


 


 

 

Informació sobre els màsters universitaris: A les webs específiques de cada màster.