L'IULA (Institut de Lingüística Aplicada, Centre específic de recerca de la Universitat Pompeu Fabra) és un centre de recerca i formació de postgrau que aplega un nombrós conjunt d'investigadors, col·laboradors i becaris. Organitza i promou activitats científiques periòdiques, i rep regularment professors visitants d'universitats espanyoles i estrangeres. Admet estades de formació postdoctoral integrades als projectes d'investigació i participa en organismes i xarxes temàtiques nacionals i internacionals.

Les línies de recerca de l'IULA se centren en el lèxic, la variació i les aplicacions tecnològiques.