El dia 8 de febrer de 2016 es va publicar al DOGC l'ordre EMC/15/2016, de 18 de gener, de supressió de diversos instituts universitaris de recerca propis de la Universitat Pompeu Fabra. 

Amb això, es tancava un capítol de l'IULA, alhora que se n'obria un altre: l'IULA continuava la seva activitat com a Centre específic de recerca (CER) de la UPF. El nostre nom passava a ser IULA. Institut de Lingüística Aplicada. Centre específic de recerca de la Universitat Pompeu Fabra.

Tot seguit volem recollir els continguts mé rellevants de la història de l'IULA, institut universitari de recerca propi de la Universitat Pompeu Fabra, des de la seva creació el 1994 fins el 2016.