L'Institut de Lingüística Aplicada (IULA) és un centre específic de recerca de la Universitat Pompeu Fabra, continuador de l’activitat de l’institut de recerca del mateix nom, fundat l’any 1994. En aquests 25 anys d’història, l’IULA ha mostrat una gran capacitat formativa en diverses branques de la Lingüística Aplicada, a través de programes propis de doctorat, màsters i postgraus propis, escoles d’estiu i, sobretot, per les nombroses tesis doctorals defensades.

Actualment, els professors-investigadors de l’IULA vehiculen la formació superior a través del Màster Online de Terminologia, i també des dels Màsters universitaris i el programa de Doctorat de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, en les línies de recerca següents: lexicologia, lexicografia, terminologia, neologia, lingüística descriptiva, variació lingüística, tecnologies del llenguatge, lingüística computacional, enginyeria lingüística, lingüística de corpus, anàlisi del discurs especialitzat, gestió del canvi i la diversitat lingüístics.

Els membres de l’IULA també participen regularment en programes de Màster i de Doctorat d’altres universitats.

Una via alternativa per a la formació en recerca en Lingüística Aplicada és l’acolliment d’investigadors en estades predoctorals i postdoctorals.