L’OBNEO posa a disposició de la societat una sèrie de recursos lingüístics: cercadors de bases de dades, plataforma de treball, lèxics i bústies neològiques. Alguns d'aquests recursos són fruit de la col·laboració de l’OBNEO amb les xarxes de neologia.

Cercador OBNEO

Accés online
Descripció

Consulta de la base de dades de neologismes de l'Observatori de Neologia i de les xarxes Antenas Neológicas, NEOROC i NEOXOC, que recull els neologismes lèxics procedents dels mitjans de comunicació, escrits i orals, en català i en castellà, recollits des del 1988.

Plataforma OBNEO

Accés accés online restringit
Descripció

Plataforma de treball d'accés restringit als membres de l'Observatori de Neologia i de les xarxes Antenas Neológicas, NEOROC i NEOXOC. Permet introduir i consultar les dades dels neologismes que s'han recollit en el buidatge de cada grup.

Neolosfera (cada dia una paraula nova)

Accés online
Descripció

Blog dedicat a la presentació de neologismes del català extrets de la base de dades de l'Observatori de Neologia. Les entrades del blog es publiquen diàriament i inclouen el tipus de neologisme de què es tracta, contextos que n'exemplifiquen l'ús, i observacions i comentaris d'interès

Martes Neológico 

Accés: online
Descripció

Blog dedicat a la presentació de neologismes del castellà extrets de la base de dades de l'Observatori de Neologia. Les entrades del blog es publiquen cada dimarts i inclouen informació gramatical (categoria, tipus de formació), semàntica (exemples d’ús, explicació del significat) i d’altres tipus (origen etimològic, freqüència d’aparició, presència en obres lexicogràfiques, etc.).

Antenario 

Accés: online
Descripció

Blog en forma de diccionari de neologismes de les varietats en espanyol. A cada entrada es mostren contextos d'ús, s'indiquen els països on s'ha documentat i es proposa una definició, a més d'altres informacions lingüístiques.

BUSCANEO

Accés accés online restringit
Descripció Extractor de neologia formal que treballa amb textos d'internet. Funciona amb un gestor de diccionaris que permet treballar amb textos de diverses llengües amb objectius diferents. El programa està integrat a la Plataforma OBNEO i al Cercador OBNEO.

Bústia Neològica

Accés online
Descripció

Interfície oberta a qualsevol persona externa de l'OBNEO que permet introduir en una base de dades els neologismes recollits de manera espontània i no sistemàtica per qualsevol persona.

Gestor de diccionaris

Accés accés online restringit
Descripció Programa que permet gestionar diccionaris diferents i crear lemaris nous desplegats morfològicament. El programa està integrat a la Plataforma OBNEO.

Cercador NEOROM

Accés online
Descripció

Consulta de la base de dades de neologismes de la xarxa NEOROM procedents de la premsa diària escrita en totes les llengües romàniques recollits des del 2005. Es poden trobar neologismes en català, castellà, gallec, italià, francès (França, Bèlgica i Quebec), portuguès (Portugal i Brasil) i romanès.

Plataforma NEOROM

Accés accés online restringit
Descripció

Plataforma de treball d'accés restringit als membres de la xarxa NEOROM. Permet introduir i consultar les dades dels neologismes recollits en el buidatge de cada grup.

Neologismes de l'any: Banco de neologismos del español y el catalán (Centro Virtual Cervantes)

Accés online
Descripció

Interfície que permet consultar els neologismes documentats en els mitjans de comunicació des de 2004. En català es recullen tots els neologismes procedents de l'OBNEO i, en castellà, tots els neologismes de l'OBNEO, Antenas Neológicas i NEOROC.

Bústia Neològica Escolar

Accés online
Descripció

Versió per a nens i nenes de la Bústia Neològica.

Diccionario de neologismos online

Accés online
Descripció

Obra lexicogràfica que permet consultar neologismes en castellà documentats des de l'any 1989 fins el 2007, majoritàriament en premsa escrita. També s'hi inclouen les informacions de categoria gramatical, variants (ortogràfiques, morfològiques, sinònimes, sintàctiques, etc.), definició, contextos, font on s'ha documentat el neologisme i, en alguns casos, etimologia i usos.

Neologismes d'economia REALITER

Accés online
Descripció

Interfície que permet consultar neologismes econòmics en català, castellà, gallec, italià, francès, portuguès i romanès documentats en premsa l'any 2001. Aquest projecte s'ha desenvolupat en el si de REALITER, Red Panlatina de Terminología.