Si t’interessa fer una tesi doctoral sobre lèxic, variació o tecnologies del llenguatge, els grups de recerca i els investigadors de l’Institut de Lingüística Aplicada (IULA) t’oferim un bon acolliment a Barcelona, al Campus de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, dins del programa de Doctorat de Traducció i Ciències del Llenguatge:

  • Espai de treball compartit amb la resta d’investigadors joves de cada grup.
  • Participació activa en projectes, activitats, seminaris i publicacions de recerca.
  • Suport en la sol·licitud de beques predoctorals d’organismes externs.
  • Ajudes per a la participació en congressos internacionals.
  • Possibilitats d’accedir a beques, contractes de treball o ajudes dins de la mateixa universitat.

Els grups de recerca de l'IULA són grups consolidats del Pla de recerca de Catalunya, disposen de projectes de recerca vius i organitzen activitats regularment.

Els professors-investigadors-tutors d'aquests grups ofereixen direccions (també codireccions o cotutel·les) de tesis doctorals en les següents línies: lexicologia, lexicografia, terminologia, neologia, lingüística descriptiva, variació lingüística, tecnologies del llenguatge, lingüística computacional, enginyeria lingüística, lingüística de corpus, anàlisi del discurs especialitzat, gestió del canvi i la diversitat lingüístics.

 

Requisits:

Per accedir al programa de doctorat vinculat a un grup de recerca de l’IULA cal:

  • Haver obtingut un Màster de recerca i poder garantir un mínim de 300 ECTS entre tota la formació universitària anterior.
  • Enviar al responsable del grup de recerca triat (o a la direcció de l’IULA) una carta d’interès, acompanyada del curriculum vitae actualitzat i d’un text breu on s’exposin els interessos de recerca i el tema o els temes en què es vol treballar.
  • Rebre una carta d’aval del responsable del grup de recerca, per poder fer la preinscripció al programa de doctorat.

 

Informació sobre els grups de recerca de l’IULA:


 


 

 

Més informació o consultes a: [email protected]