L'Institut de Lingüística Aplicada (IULA) és un centre de recerca de la Universitat Pompeu Fabra que treballa en diversos àmbits de la lingüística aplicada. Tots els membres doctors de l'IULA participen d'una línia de recerca comuna i s'organitzen internament en diversos grups de recerca.

Les diverses accions de recerca reben finançament extern, per la via d'ajuts institucionals de recerca o mitjançant contractes amb organismes públics o privats. L'activitat investigadora de cadascun dels grups inclou projectes de recerca bàsica, disseny d'aplicacions lingüístiques o desenvolupament de productes. Alguns grups ofereixen també serveis de consultoria.