Morfoval

Morfologia i variació lingüística

El grup de recerca Morfoval (Morfologia i Variació Lingüística) té com a objecte d'estudi la variació (en el grup i en l’individu) i el canvi lingüístics, com a fenòmens inherents al llenguatge natural, i les implicacions d'aquesta variabilitat per a la comprensió de diferents dimensions lingüístiques i per a la consecució de diversos objectius en la millora del disseny d'aplicacions lingüístiques. Dins de l'estudi de la variació lingüística, Morfoval centra la seva recerca en tres dimensions: la variació lingüística en el grup, la variació en l’individu i la sociodemografia de la llengua: usos, actituds i projeccions lingüístiques.

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona