L'IULA ofereix la possibilitat de fer estades de recerca predoctorals i postdoctorals en les seves instal·lacions, des de 15 dies fins a un any de durada.

El finançament d'aquestes estades corre a compte dels interessats.

L'IULA ofereix un lloc de treball equipat, l'accés als fons documentals de la UPF i la possibilitat de participar en les activitats programades pels grups de recerca de l'IULA (seminaris, cursos, simposis, reunions de treball). També seria possible aconseguir l'assessorament d'un tutor de recerca.

Les estades de recerca predoctorals poden desembocar en una codirecció de tesi doctoral entre el centre d'origen i l'IULA, o en una titulació de doctorat europeu, si el centre d'origen forma part d'una de les xarxes europees en les que està integrat l'IULA. D'altra banda, és recomanable que les estades de recerca postdoctorals desemboquin en alguna mena de col·laboració en la recerca (projecte comú, conveni de cooperació, publicacions conjuntes).

Podeu adreçar-vos a [email protected] o contactar directament amb el/la investigador/a principal del grup amb qui vulgueu treballar per sol·licitar de fer l'estada i gestionar-ne els tràmits. Us preguem que quan envieu la sol·licitud adjunteu un CV complet del candidat i una carta d'aval.