Què són els exàmens CIFALC?

Són certificats oficials, acreditatius del grau de competència i domini del català, que atorga la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC). Aquests certificats estan homologats per la Generalitat de Catalunya i per tant són equivalents als certificats que expedeix la Direcció General de Política Lingüística.

Els nivells que oferim són: certificat de nivell inicial (A1 MECR); certificat de nivell bàsic (A2 MECR); certificat de nivell elemental (B1 MECR); certificat de nivell intermedi (B2 MECR); certificat de nivell de suficiència i de suficiència per a PDI (C1 MECR) i certificat de nivell superior (C2 MECR).

Els candidats han de demostrar que poden desenvolupar les habilitats en les diferents destreses lingüístiques a les 5 seccions de l'examen: gramàtica i vocabulari, comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral.

 

Qui pot presentar-se?

Es pot presentar als exàmens CIFALC qualsevol persona (de la comunitat UPF o externa) que hagi rebut formació de català a Idiomes UPF, ja sigui a través cursos trimestrals de llengua catalana, dels cursos semipresencials, del curs de preparació per a l'examen de suficiència C1 o del curs de nivell superior C2.

Així mateix, també podran presentar-se als exàmens CIFALC directament els membres de la UPF (estudiants, PDI i  PAS dels centres integrats) que no hagin fet un curs de català a Idiomes UPF. 

Convocatòries 2020-2021

16 i 17 D'OCTUBRE DE 2020

Horaris

Nivell superior (C2): 

 • Examen escrit > dissabte 17 d'octubre, de 9.00 a 13.45 h
 • Examen oral > divendres 16 d'octubre, a partir de les 15.00 h

*Es convocarà cada examinand a una franja horària concreta.

Inscripció

Del 25 de setembre al 8 d'octubre de 2020

Resultats

El 4 de novembre de 2020

Revisió Del 5 a l'11 de novembre de 2020
Certificats

A partir del 12 de desembre de 2020, inclòs

11 DE DESEMBRE DE 2020

Horaris

 Nivell A1 i A2 (escrit i oral): de 9.30 a 11 h
 Nivell B1 (escrit i oral): de 9 a 11 h
 Nivells B2, C1 i C1 per a PDI (escrit i oral*): d'11.30 a 15.30 h
 
 *En funció del nombre de candidats inscrits, és possible que els orals de nivell C1 s'hagin de fer a la tarda del mateix dia.

Inscripció

Del 20 de novembre al 2 de desembre de 2020

Resultats

El 22 de desembre de 2020 

Revisió Del 7 al 13 de gener de 2021
Certificats

A partir del 14 de gener de 2021, inclòs

12 i 13 DE FEBRER DE 2021

Horaris

Nivell superior (C2):

 • Examen escrit > dissabte 13 de febrer, de 9.00 a 13.00 h
 • Examen oral > divendres 12 de febrer a partir de les 15.00 h* 

*Es convocarà cada examinand a una franja horària concreta.

Nivell C1 i C1 per a PDI:

 • Examen escrit > dissabte 13 de febrer, de 9.00 a 13.00 h el nivell C1 i de 9.00 a 12.30 h el nivell C1 per a PDI
 • Examen oral > divendres 12 de febrer a partir de les 9.00 h*

*Es convocarà cada examinand a una franja horària concreta.

Inscripció

Del 22 de gener al 3 de febrer de 2021

Resultats

El dimecres 3 de març de 2021

Revisió Del 4 al 10 de març de 2021
Certificats

A partir de l'11 de març de 2021, inclòs

12 DE MARÇ DE 2021

Horaris

Nivells A1 i A2:

 • Examen escrit i oral: de 10.00 a 11.30h

Nivell B1:

 • Examen escrit i oral: de 10.00 a 12.00h

*Es convocarà cada examinand a una franja horària concreta.

Inscripció

Del 22 de febrer al 9 de març de 2021

Resultats

El dilluns 22 de març de 2021

Revisió Del 23 al 26 de març de 2021
Certificats

A partir del 7 d'abril de 2021, inclòs

11 I 12 JUNY DE 2021

Horaris

Nivell A1 i A2: 

 • Examen escrit i oral: 14 de juny de 10.00 a 11.30h

Nivell B1: 

 • Examen escrit i oral: 14 de juny de 10.00 a 12.00h

Nivell B2: 

 • Examen escrit i oral: 11 de juny de 9.00 a 12.00h

Nivell C1 i C1 per a PDI:

 • Examen escrit: 12 de juny, de 9.00 a 13.00 h el nivell C1 i de 9.00 a 12.30 h el nivell C1 per a PDI
 • Examen oral: 11 de juny a partir de les 9.30 h*

*Es convocarà cada examinand a una franja horària concreta.

Nivell C2: 

 • Examen escrit: 12 de juny de 9.00 a 13.00h
 • Examen oral: 11 de juny a partir de les 9.30 o a partir de les 14.30h*

* Es convocarà a cada examinand a una franja horària concreta. 

Inscripció

Del 20 de maig al 4 de juny de 2021

Resultats

Dimecres 30 de juny de 2021

Revisió De l'1 al 7 de juliol de 2021
Certificats

A partir del 8 de juliol, inclòs

26 I 27 DE JULIOL DE 2021

Horaris

Nivell superior (C2)

 • Examen escrit: 26 de juliol de 9.00 a 13.00h
 • Examen oral: 27 de juliol a partir de les 9.00h*

*Es convocarà cada examinand a una franja horària concreta.

Inscripció

De l'1 de juliol fins a les 12.00h del 19 de juliol del 2021

Resultats

Divendres 30 de juliol del 2021 a les 12.00h

 

Revisió Del 3 al 9 de setembre del 2021
Certificats

A partir del 9 de setembre del 2021 (inclòs) 

Tarifes 2020:

 • Preu per a participants d'un curs de català d'Idiomes UPF: 50€ (membres de la Comunitat UPF) / 75 € (externs a la UPF)
 • Preu per a candidats per lliure: 120€ (membres de la Comunitat UPF)

 

INSCRIPCIÓ 2020-2021:

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ

Per formalitzar la matrícula hauràs d'emplenar el FORMULARI D'INSCRIPCIÓ. Després t'enviarem un correu per indicar-te l'IBAN per fer el pagament de l'examen. 

IMPORTANT! Si t'interessa presentar-te per lliure als exàmens CIFALC de nivell C1, C1 per al PDI o C2, posa't en contacte amb la Secretaria a través del correu electrònic [email protected] abans de completar la preinscripció.

Idiomes UPF es reserva el dret de cancel·lar qualsevol examen oficial que no arribi al mínim d'examinands necessari (3). En aquest cas, es retornaria l'import total de la matrícula a l'examen oficial.

Uns dies abans de la prova, t'enviarem un correu electrònic amb tota la informació de l’examen (indicant l’hora de la convocatòria i examen, aula).