Acredita el teu nivell de català amb els certificats oficials CIFALC!

Necessites acreditar el teu nivell de català per a un procés d’oposicions?

Informa-te’n!

Què són els exàmens CIFALC?

Són certificats oficials, acreditatius del grau de competència i domini del català, que atorga la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC). Aquests certificats estan homologats per la Generalitat de Catalunya i per tant són equivalents als certificats que expedeix la Direcció General de Política Lingüística.

Els nivells que oferim són: certificat de nivell inicial (A1 MECR); certificat de nivell bàsic (A2 MECR); certificat de nivell elemental (B1 MECR); certificat de nivell intermedi (B2 MECR); certificat de nivell de suficiència i de suficiència per a PDI (C1 MECR) i certificat de nivell superior (C2 MECR).

Els candidats han de demostrar que poden desenvolupar les habilitats en les diferents destreses lingüístiques a les 5 seccions de l'examen: gramàtica i vocabulari, comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral.

 

Qui pot presentar-s’hi?

Es pot presentar als exàmens CIFALC qualsevol persona (de la comunitat UPF o externa) que hagi rebut formació de català a Idiomes UPF, ja sigui a través dels cursos trimestrals de llengua catalana, dels cursos semipresencials, del curs de preparació per a l’examen de suficiència C1 o del curs de nivell superior C2.

Així mateix, també podran presentar-se als exàmens CIFALC directament els membres de la UPF (estudiants, PDI i PAS dels centres integrats) que no hagin fet un curs de català a Idiomes UPF.

Tanmateix, els membres externs a la UPF no es poden presentar als exàmens CIFALC per lliure. Per presentar-s’hi hauran d’haver fet un curs a Idiomes UPF del nivell al qual es volen presentar.

 

Convocatòries 2023-2024

Juliol de 2024: convocatòria de nivell C2

 • Calendari i horari
  • Part escrita: dijous 25 de juliol, de 9 a 13 h
  • Part oral: dimarts 23 de juliol (matí i tarda) i dimecres 24 de juliol (matí i tarda) (es convocarà cada participant en una franja horària concreta)
 • Període d’inscripció: del 25 de juny al 8 de juliol de 2023 (fins a les 12 h) o fins exhaurir les places (són limitades).
 • Publicació de resultats: dijous 5 de setembre de 2024, a partir les 12 h (no serà possible publicar els resultats abans d’aquesta data).
 • Període de revisió d’exàmens: del 5 al 9 de setembre de 2024, inclosos.
 • Certificats disponibles: a partir del 9 de setembre de 2024, inclòs.

 

Convocatòries 2024-2025

Tarifes 2023-2024

 • Preu per a participants d’un curs de català d'Idiomes UPF: 50 € (membres de la Comunitat UPF) / 75 € (externs a la UPF)
 • Preu per a candidats per lliure: 120 € (membres de la Comunitat UPF)

IMPORTANT! Si t’interessa presentar-te per lliure als exàmens CIFALC, és imprescindible ser membre actiu de la UPF o d’un centre adscrit a la UPF (estudiant, PDI, PAS, Alumni UPF). Si no compleixes aquest requisit, et facilitem un enllaç als nostres cursos de català per si estàs interessat/ada a formar-te i després presentar-te als exàmens CIFALC.

Atenció: a cada convocatòria d’exàmens CIFALC s’ofereix un màxim de quatre places per nivell per a candidats que es presentin per lliure.

 

Inscripció 2023-2024

Per formalitzar la matrícula hauràs d’emplenar el formulari d’inscripció. Després t’enviarem un correu per indicar-te l’IBAN per fer el pagament de l’examen. Uns dies abans de la prova, t’enviarem un correu electrònic amb tota la informació de l’examen (indicant l’hora de la convocatòria i l’aula).

ATENCIÓ! Una vegada s’hagi fet el pagament no serà possible fer la devolució de l’import. La inscripció de l’examen només es podrà modificar si es presenta un justificant mèdic o laboral, i només serà possible presentar-se a una altra convocatòria del mateix any natural si no es vol perdre l’oportunitat de fer l’examen sense haver de tornar a pagar la taxa corresponent.

Idiomes UPF es reserva el dret de cancel·lar qualsevol examen oficial que no arribi al mínim d'examinands necessari (3). En aquest cas, es retornaria l’import total de la matrícula a l’examen oficial.

 

Necessites acreditar el teu nivell de català per a un procés d’oposicions i no saps com fer-ho? Resol tots els teus dubtes!

 

Tens cap dubte? Contacta amb nosaltres