Què són els exàmens CIFALC?

Són certificats oficials, acreditatius del grau de competència i domini del català, que atorga la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC). Aquests certificats estan homologats per la Generalitat de Catalunya i per tant són equivalents als certificats que expedeix la Direcció General de Política Lingüística.

Els nivells que oferim són: certificat de nivell inicial (A1 MECR); certificat de nivell bàsic (A2 MECR); certificat de nivell elemental (B1 MECR); certificat de nivell intermedi (B2 MECR); certificat de nivell de suficiència i de suficiència per a PDI (C1 MECR) i certificat de nivell superior (C2 MECR).

Els candidats han de demostrar que poden desenvolupar les habilitats en les diferents destreses lingüístiques a les 5 seccions de l'examen: gramàtica i vocabulari, comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral.

 

Qui pot presentar-se?

Es pot presentar als exàmens CIFALC qualsevol persona (de la comunitat UPF o externa) que hagi rebut formació de català a Idiomes UPF, ja sigui a través cursos trimestrals de llengua catalana, dels cursos semipresencials, del curs de preparació per a l'examen de suficiència C1 o del curs de nivell superior C2.

Així mateix, també podran presentar-se als exàmens CIFALC directament els membres de la UPF (estudiants, PDI i  PAS dels centres integrats) que no hagin fet un curs de català a Idiomes UPF. 

Convocatòries 2020-2021

16 i 17 D'OCTUBRE DE 2020

Horaris

Nivell superior (C2): 

  • Examen escrit > dissabte 17 d'octubre, de 9.00 a 13.45 h
  • Examen oral > divendres 16 d'octubre, a partir de les 15.00 h

*Es convocarà cada examinand a una franja horària concreta.

Inscripció

Del 25 de setembre al 8 d'octubre de 2020

Resultats

El 4 de novembre de 2020

Revisió Del 5 a l'11 de novembre de 2020
Certificats

A partir del 12 de desembre de 2020, inclòs

11 DE DESEMBRE DE 2020

Horaris

 Nivell A1 i A2 (escrit i oral): de 9.30 a 11 h
 Nivell B1 (escrit i oral): de 9 a 11 h
 Nivells B2, C1 i C1 per a PDI (escrit i oral*): d'11.30 a 15.30 h
 
 *En funció del nombre de candidats inscrits, és possible que els orals de nivell C1 s'hagin de fer a la tarda del mateix dia.

Inscripció

Del 20 de novembre al 2 de desembre de 2020

Resultats

El 22 de desembre de 2020 

Revisió Del 7 al 13 de gener de 2021
Certificats

A partir del 14 de gener de 2021, inclòs

12 i 13 DE FEBRER DE 2021

Horaris

Nivell superior (C2):

  • Examen escrit > dissabte 13 de febrer, de 9.00 a 13.00 h
  • Examen oral > divendres 12 de febrer a partir de les 15.00 h* 

*Es convocarà cada examinand a una franja horària concreta.

Nivell C1 i C1 per a PDI:

  • Examen escrit > dissabte 13 de febrer, de 9.00 a 13.00 h el nivell C1 i de 9.00 a 12.30 h el nivell C1 per a PDI
  • Examen oral > divendres 12 de febrer a partir de les 9.00 h*

*Es convocarà cada examinand a una franja horària concreta.

Inscripció

Del 22 de gener al 3 de febrer de 2021

Resultats

El dimecres 3 de març de 2021

Revisió Del 4 al 10 de març de 2021
Certificats

A partir de l'11 de març de 2021, inclòs

12 DE MARÇ DE 2021

Horaris

Nivells A1, A2 i B1

*Es convocarà cada examinand a una franja horària concreta.

Inscripció

pendent de confirmació

Resultats

pendent de confirmació

Revisió pendent de confirmació
Certificats

pendent de confirmació

11 I 12 JUNY DE 2021

Horaris

Nivells A1, A2, B1, B2, C1/C1 per a PDI i C2

*Es convocarà cada examinand a una franja horària concreta.

Inscripció

pendent de confirmació

Resultats

pendent de confirmació

Revisió pendent de confirmació
Certificats

pendent de confirmació

26 I 27 DE JULIOL DE 2021

Horaris

Nivell superior (C2)

*Es convocarà cada examinand a una franja horària concreta.

Inscripció

pendent de confirmació

Resultats

pendent de confirmació

Revisió pendent de confirmació
Certificats

pendent de confirmació

Tarifes 2020:

  • Preu per a participants d'un curs de català d'Idiomes UPF: 50€ (membres de la Comunitat UPF) / 75 € (externs a la UPF)
  • Preu per a candidats per lliure: 120€ (membres de la Comunitat UPF)

 

INSCRIPCIÓ 2020-2021:

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ

Per formalitzar la matrícula hauràs d'emplenar el FORMULARI D'INSCRIPCIÓ. Després t'enviarem un correu per indicar-te l'IBAN per fer el pagament de l'examen. 

IMPORTANT! Si t'interessa presentar-te per lliure als exàmens CIFALC de nivell C1, C1 per al PDI o C2, posa't en contacte amb la Secretaria a través del correu electrònic [email protected] abans de completar la preinscripció.

Uns dies abans de la prova, t'enviarem un correu electrònic amb tota la informació de l’examen (indicant l’hora de la convocatòria i examen, aula).