Què són els exàmens CIFALC?

Són certificats oficials, acreditatius del grau de competència i domini del català, que atorga la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC). Aquests certificats estan homologats per la Generalitat de Catalunya i per tant són equivalents als certificats que expedeix la Direcció General de Política Lingüística.

Els nivells que oferim són: certificat de nivell inicial (A1 MECR); certificat de nivell bàsic (A2 MECR); certificat de nivell elemental (B1 MECR); certificat de nivell intermedi (B2 MECR); certificat de nivell de suficiència i de suficiència per a PDI (C1 MECR) i certificat de nivell superior (C2 MECR).

Els candidats han de demostrar que poden desenvolupar les habilitats en les diferents destreses lingüístiques a les 5 seccions de l'examen: gramàtica i vocabulari, comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral.

 

Qui pot presentar-se?

Es pot presentar als exàmens CIFALC qualsevol persona (de la comunitat UPF o externa) que hagi rebut formació de català a Idiomes UPF, ja sigui a través cursos trimestrals de llengua catalana, dels cursos semipresencials, del curs de preparació per a l'examen de suficiència C1 o del curs de nivell superior C2.

Així mateix, també podran presentar-se als exàmens CIFALC directament els membres de la UPF (estudiants, PDI i  PAS dels centres integrats) que no hagin fet un curs de català a Idiomes UPF. 

Tanmateix, els membres externs a la UPF no es poden presentar als exàmens CIFALC per lliure. Per presentar-se hauran d'haver fet un curs a Idiomes UPF del nivell al qual es volen presentar.  

Convocatòries 2021-2022

10 DE DESEMBRE DE 2021

Horaris

 Nivell A1 i A2 (escrit i oral): de 9.30 a 11 h
 Nivell B1 (escrit i oral): de 9 a 11 h
 Nivells B2, C1 i C1 per a PDI (escrit i oral*): d'11.00 a 15.00 h
 *En funció del nombre de candidats inscrits, és possible que els orals de nivell C1 s'hagin de fer a la tarda del dia anterior i/o del mateix dia.

Inscripció

Del 19 de novembre a l'1 de desembre de 2021

Resultats

El 23 de desembre de 2021 

Revisió Del 10 al 14 de gener de 2022
Certificats

A partir del 17 de gener de 2022, inclòs

11 i 12 DE FEBRER DE 2022

Horaris

Nivell superior (C2):

 • Examen escrit > dissabte 12 de febrer, de 9.00 a 13.00 h
 • Examen oral > divendres 11 de febrer a partir de les 15.00 h i dilluns 14 de febrer a partir de les 15.00h*

*Es convocarà cada examinand a una franja horària concreta.

Nivell C1 i C1 per a PDI:

 • Examen escrit > dissabte 12 de febrer, de 9.00 a 13.00 h el nivell C1 i de 9.00 a 12.30 h el nivell C1 per a PDI
 • Examen oral > divendres 11 de febrer a partir de les 9.00 h*

*Es convocarà cada examinand a una franja horària concreta.

Inscripció

Del 19 de gener al 2 de febrer de 2022 - Convocatòria plena, no es permeten més inscripcions

Resultats

El dilluns 7 de març de 2022

Revisió Del 7 al 11 de març de 2022
Certificats

A partir de l'14 de març de 2022, inclòs

11 DE MARÇ DE 2022

Horaris

Nivells A1 i A2:

 • Examen escrit i oral: de 10.00 a 11.30h

Nivell B1:

 • Examen escrit i oral: de 10.00 a 12.00h

*Es convocarà cada examinand a una franja horària concreta.

Inscripció

Del 21 de febrer al 7 de març de 2022

Resultats

El 21 de març de 2022

Revisió Del 22 al 25 de març de 2022
Certificats

A partir del 28 de març de 2022, inclòs

10, 11 i 13 DE JUNY DE 2022 (TOTS ELS NIVELLS)

Horaris

Nivell A1 i A2 (escrit i oral): Divendres 10 de juny de 9.30 a 11 h
Nivell B1 i B2 (escrit i oral): Divendres 10 de juny de 9 a 11h (nivell B1) i de 9.00 a 12.00 (nivell B2)
Nivells C1 i C1 per a PDI:
 • Escrit: Dissabte 11 de juny de 9.00 a 13.00 h
 • Oral: Divendres 10 de juny a partir de les 9.30h

 *En funció del nombre de candidats inscrits, és possible que els orals de nivell C1 s'hagin també el dilluns 13 de juny.  

Nivell C2:
 • Escrit: Dissabte 11 de juny de 9.00 a 13.00 h
 • Oral: Divendres 10 de juny a partir de les 14.30h i dilluns 13 de juny a partir de les 14.30h

 *Es convocarà a cada examinand a una franja horària concreta. 

Inscripció

 Del 16 al 30 de maig de 2022

Resultats

 4 de juliol del 2022

Revisió  Del 4 al 8 de juliol del 2022
Certificats

 A partir de l'11 de juliol, inclòs

22, 25 i (26) DE JULIOL DE 2022 (NIVELL C2)

Horaris

  Nivell C2:

 • Escrit: Dilluns 25 de juliol de 9.00 a 13.00h
 • Oral: Divendres 22 de juliol a partir de les 9.30h

 *Es convocarà a cada examinand a una franja horària concreta. En funció del nombre de candidats inscrits, és possible que els orals de nivell C2 s'hagin també 26 de juliol a partir de les 9.30h.    

Inscripció

 Del 27 de juny al 13 de juliol del 2022

Resultats

 5 de setembre del 2022
Revisió  Del 5 al 12 de setembre del 2022 
Certificats

 A partir del 12 de setembre del 2022

Tarifes 2022:

 • Preu per a participants d'un curs de català d'Idiomes UPF: 50€ (membres de la Comunitat UPF) / 75 € (externs a la UPF)
 • *Preu per a candidats per lliure: 120€ (membres de la Comunitat UPF)

* Atenció: a cada convocatòria d'exàmens CIFALC oferim un màxim de quatre places per nivell per a candidats que es presentin per lliure. 

 

INSCRIPCIÓ 2021-2022:

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ

Per formalitzar la matrícula hauràs d'emplenar el FORMULARI D'INSCRIPCIÓ. Després t'enviarem un correu per indicar-te l'IBAN per fer el pagament de l'examen. 

IMPORTANT! Si t'interessa presentar-te per lliure als exàmens CIFALC, és imprescindible ser membre actiu de la UPF o d'un centre adscrit a la UPF (estudiant, PDI, PAS, Alumni UPF). Si compleixes aquest requisit, et facilitem un enllaç als nostres cursos de català per si estàs interessat/da a formar-te i després presentar-te als exàmens CIFALC.

Idiomes UPF es reserva el dret de cancel·lar qualsevol examen oficial que no arribi al mínim d'examinands necessari (3). En aquest cas, es retornaria l'import total de la matrícula a l'examen oficial.

Uns dies abans de la prova, t'enviarem un correu electrònic amb tota la informació de l’examen (indicant l’hora de la convocatòria i examen, aula).