Què són els exàmens CIFALC?

Són certificats oficials, acreditatius del grau de competència i domini del català, que atorga la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC). Aquests certificats estan homologats per la Generalitat de Catalunya i per tant són equivalents als certificats que expedeix la Direcció General de Política Lingüística.

Els nivells que oferim són: certificat de nivell inicial (A1 MECR); certificat de nivell bàsic (A2 MECR); certificat de nivell elemental (B1 MECR); certificat de nivell intermedi (B2 MECR); certificat de nivell de suficiència i de suficiència per a PDI (C1 MECR) i certificat de nivell superior (C2 MECR).

Els candidats han de demostrar que poden desenvolupar les habilitats en les diferents destreses lingüístiques a les 5 seccions de l'examen: gramàtica i vocabulari, comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral.

 

Qui pot presentar-se?

CONVOCATÒRIES 2020: es pot presentar als exàmens CIFALC qualsevol persona (de la comunitat UPF o externa) que hagi rebut formació de català a Idiomes UPF, ja sigui a través cursos trimestrals de llengua catalana, dels cursos semipresencials, del curs de preparació per a l'examen de suficiència C1 o del curs de nivell superior C2.

Així mateix, també podran presentar-se als exàmens CIFALC directament els membres de la UPF (estudiants, PDI i  PAS dels centres integrats) que no hagin fet un curs de català a Idiomes UPF. 

 

Convocatòries 2019-2020

27 i 28 DE JULIOL DEL 2020

Horaris

Nivell bàsic (A2): dilluns 27 de juliol, de 13.00 a 14.30 h

Nivell elemental (B1): dilluns 27 de juliol, de 13.00 a 15.00 h

Nivell de suficiència (C1): Examen escrit > dilluns 27 de juliol, de 9.00 a 13.00 h / Examen oral > dimarts 28 de juliol, a partir de les 8.30 h*

Nivell de suficiència per a PDI (C1): Examen escrit > dilluns 27 de juliol, de 9.00 a 12.30 h / Examen oral > dimarts 28 de juliol, a partir de les 8.30 h*

Nivell superior (C2): Examen escrit > dilluns 27 de juliol, de 9.00 a 13.45 h / Examen oral > dimarts 28 de juliol, a partir de les 14.30 h

*Es convocarà cada examinand a una franja horària concreta.

Inscripció

TANCADA

Resultats

divendres 31 de juliol

Revisió de l'1 al 4 de setembre 
Certificats

Disponibles a partir del 8 de setembre. 

Si per raons professionals algun examinand necessita el certificat oficial abans, es valorarà el cas i se li podrà preparar de manera extraordinària.

 

Convocatòries 2020-2021

17 D'OCTUBRE DEL 2020

Horaris

Nivell superior (C2): Examen escrit > dissabte 17 d'octubre, de 9.00 a 14.00 h / Examen oral > dissabte 17 d'octubre, a partir de les 9.00 h

*Es convocarà cada examinand a una franja horària concreta.

Inscripció

pendent de confirmació

Resultats

pendent de confirmació

Revisió pendent de confirmació
Certificats

pendent de confirmació

 

11 DE DESEMBRE DEL 2020

Horaris

Nivell de suficiència (C1) / Nivell de suficiència per a PDI (C1): Examen escrit > divendres 11 de desembre, de 9.00 a 14.00 h / Examen oral > divendres 11 de desembre, a partir de les 9.00 h

*Es convocarà cada examinand a una franja horària concreta.

Inscripció

pendent de confirmació

Resultats

pendent de confirmació

Revisió pendent de confirmació
Certificats

pendent de confirmació

 

Tarifes 2020:

  • Preu per a participants d'un curs de català d'Idiomes UPF: 50€ (membres de la Comunitat UPF) / 75 € (externs a la UPF)
  • Preu per a candidats per lliure: 120€ (membres de la Comunitat UPF)

 

INSCRIPCIÓ 2019-2020:

El període d'inscripció per a la convocatòria de juliol està tancat.

Per formalitzar la matrícula hauràs d'emplenar el FORMULARI D'INSCRIPCIÓ. Després t'enviarem un correu per indicar-te l'IBAN per fer el pagament de l'examen. 

IMPORTANT! Si t'interessa presentar-te per lliure als exàmens CIFALC de nivell C1, C1 per al PDI o C2, posa't en contacte amb la Secretaria a través del correu electrònic [email protected] abans de completar la preinscripció.

Uns dies abans de la prova, t'enviarem un correu electrònic amb tota la informació de l’examen (indicant l’hora de la convocatòria i examen, aula).