Què són els exàmens CIFALC?

Són certificats oficials, acreditatius del grau de competència i domini del català, que atorga la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC). Aquests certificats estan homologats per la Generalitat de Catalunya i per tant són equivalents als certificats que expedeix la Direcció General de Política Lingüística.

Els nivells que oferim són: certificat de nivell inicial (A1 MECR); certificat de nivell bàsic (A2 MECR); certificat de nivell elemental (B1 MECR); certificat de nivell intermedi (B2 MECR); certificat de nivell de suficiència i de suficiència per a PDI (C1 MECR) i certificat de nivell superior (C2 MECR).

Els candidats han de demostrar que poden desenvolupar les habilitats en les diferents destreses lingüístiques a les 5 seccions de l'examen: gramàtica i vocabulari, comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral.

 

Qui pot presentar-se?

CONVOCATÒRIES 2020: es pot presentar als exàmens CIFALC qualsevol persona (de la comunitat UPF o externa) que hagi rebut formació de català a Idiomes UPF, ja sigui a través cursos trimestrals de llengua catalana, dels cursos semipresencials, del curs de preparació per a l'examen de suficiència C1 o del curs de nivell superior C2.

Així mateix, també podran presentar-se als exàmens CIFALC directament els membres de la UPF (estudiants, PDI i  PAS dels centres integrats) que no hagin fet un curs de català a Idiomes UPF. 

 

Convocatòries 2019-2020

13 DE DESEMBRE DEL 2019

[NIVELLS A1, A2, B1, B2, C1 i C1 per a PDI]

Horaris

Nivell inicial (A1): de 9.30 a 11.00 h 
Nivell bàsic (A2): de 9.30 a 11.00 h 
Nivell elemental (B1): de 9.00 a 11.00 h 
Nivell intermedi (B2): d'11.30 a 14.30 h 
Nivell de suficiència (C1): d'11.30 a 15.30 h 
Nivell de suficiència per a PDI (C1): d'11.30 a 15.00 h  

Inscripció

del 25 de novembre al 10 de desembre del 2019 - INSCRIPCIÓ TANCADA

Resultats

7 de gener del 2020 (a partir de les 10.00 h)

Revisió del 8 al 14 de gener del 2020
Certificats disponibles a partir del 15 de gener del 2020

7 I 8 DE FEBRER DEL 2020

[NIVELL C2]

Horaris

Examen oral: divendres, 7 de febrer, a partir de les 15 hores

Examen escrit: dissabte, 8 de febrer, de 9.00 a 13.45 hores

Inscripció

del 22 de gener al 5 de febrer - INSCRIPCIÓ TANCADA

Resultats

dijous 27 de febrer

Revisió del 28 de febrer al 6 de març
Certificats  a partir del 9 de març

13 DE MARÇ DEL 2020

[NIVELLS A1, A2, B1 i B2]

Horaris

Nivell inicial (A1): de 10.00 a 11.30 h 
Nivell bàsic (A2): de 10.00 a 11.30 h
Nivell elemental (B1): de 10.00 a 12.00 h
Nivell intermedi (B2): de 10.00 a  13.00 h

Inscripció

del 24 de febrer a l'11 de març - INSCRIPCIÓ TANCADA

Resultats

dimecres, 25 de març

Revisió del 26 de març a l'1 d'abril
Certificats a partir del 2 d'abril, inclòs

12 I 13 DE JUNY DEL 2020

[NIVELLS A1, A2, B1, B2, C1, C1 per a PDI i C2] 

CANCEL·LADA (COVID 19)  

AVÍS IMPORTANT: candidats interessats a presentar-se als nivells  A2, B1, C1, C1 per a PDI i  C2  es podran presentar a la convocatòria del 27 de juliol.

Horaris

Nivell inicial (A1): divendres, 12 de juny, de 10.00 a 11.30 h

Nivell bàsic (A2): divendres, 12 de juny, de 10.00 a 11.30 h

Nivell elemental (B1): divendres, 12 de juny, de 10.00 a 12.00 h

Nivell intermedi (B2): divendres, 12 de juny, de 10.00 a  13.00 h

Nivell de suficiència (C1):

Examen oral: divendres,12 de juny, a partir de les 11.30 h (es convocarà cada examinand a una franja horària concreta)

Examen escrit: dissabte, 13 de juny, de 9.00 a 13.00 h

Nivell de suficiència per a PDI (C1):

Examen oral: divendres,12 de juny, a partir de les 11.30 h (es convocarà cada examinand a una franja horària concreta)

Examen escrit: dissabte, 13 de juny, de 9.00 a 12.30 h

Nivell superior (C2):

Examen oral: divendres, 12 de juny, a partir de les 16.00 h (es convocarà cada examinand a una franja horària concreta)

Examen escrit: dissabte,13 de juny, de 9.00 a 13.45 h

Inscripció

del 25 de maig al 9 de juny. 

Resultats

dimarts, 30 de juny 

Revisió de l'1 al 7 de juliol
Certificats a partir del 8 de juliol, inclòs

27 i 28 DE JULIOL DEL 2020

[NOU: A2, B1, C1, C1 per a PDI i C2]

Horaris

Nivell bàsic (A2): dilluns 27 de juliol, de 13.00 a 14.30 h

Nivell elemental (B1): dilluns 27 de juliol, de 13.00 a 15.00 h

NIvell de suficiència (C1):

Examen escrit: dilluns 27 de juliol, de 9.00 a 13.00 h

Examen oral: dimarts 28 de juliol, a partir de les 10.00 h (es convocarà cada examinand a una franja horària concreta)

Nivell de suficiència per a PDI (C1):

Examen escrit: dilluns 27 de juliol, de 9.00 a 12.30 h

 

Examen oral: dimarts 28 de juliol, a partir de les 10.00 h (es convocarà cada examinand a una franja horària concreta)

Nivell superior (C2):

Examen escrit: dilluns 27 de juliol, de 9.00 a 13.45 h

Examen oral: dimarts 28 de juliol, a partir de les 14.30 h (es convocarà cada examinand a una franja horària concreta).

Inscripció

de l'1 al 22 de juliol

Resultats

divendres 31 de juliol

Revisió de l'1 al 4 de setembre 
Certificats

a partir del 8 de setembre, inclòs. 

NOTA: si per raons professionals algun examinand necessita el certificat oficial abans, es valorarà el cas i se li podrà preparar de manera extraordinària.

 

Tarifes 2020:

  • Preu per a participants d'un curs de català d'Idiomes UPF: 50€ (membres de la Comunitat UPF) / 75 € (externs a la UPF)
  • Preu per a candidats per lliure: 120€ (membres de la Comunitat UPF)

 

INSCRIPCIÓ 2019-2020:  

El període d'inscripció per a la convocatòria de juliol començarà l'1 de juliol.

Per formalitzar la matrícula hauràs d'emplenar el FORMULARI D'INSCRIPCIÓ. Després t'enviarem un correu per indicar-te l'IBAN per fer el pagament de l'examen. 

Uns dies abans de la prova, t'enviarem un correu electrònic amb tota la informació de l’examen (indicant l’hora de la convocatòria i examen, aula).