CIFALC

Què són els exàmens CIFALC?

Són certificats oficials, acreditatius del grau de competència i domini del català, que atorga la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC). Aquests certificats estan homologats per la Generalitat de Catalunya i per tant són equivalents als certificats que expedeix la Direcció General de Política Lingüística.

Els nivells que oferim són: certificat de nivell inicial (A1 MECR); certificat de nivell bàsic (A2 MECR); certificat de nivell elemental (B1 MECR); certificat de nivell intermedi (B2 MECR); certificat de nivell de suficiència i de suficiència per a PDI (C1 MECR) i certificat de nivell superior (C2 MECR).

Els candidats han de demostrar que poden desenvolupar les habilitats en les diferents destreses lingüístiques a les 5 seccions de l'examen: gramàtica i vocabulari, comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral.

 

Qui pot presentar-se?

CONVOCATÒRIES 2020: es pot presentar als exàmens CIFALC qualsevol persona (de la comunitat UPF o externa) que hagi rebut formació de català a Idiomes UPF, ja sigui a través cursos trimestrals de llengua catalana, dels cursos semipresencials, del curs de preparació per a l'examen de suficiència C1 o del curs de nivell superior C2.

Així mateix, també podran presentar-se als exàmens CIFALC directament els membres de la UPF (estudiants, PDI i  PAS dels centres integrats) que no hagin fet un curs de català a Idiomes UPF. 

 

Convocatòries 2019-2020

13 DE DESEMBRE DEL 2019

[NIVELLS A1, A2, B1, B2, C1 i C1 PDI]

Horaris

Nivell inicial (A1): de 9.30 a 11.00 h 
Nivell bàsic (A2): de 9.30 a 11.00 h 
Nivell elemental (B1): de 9.00 a 11.00 h 
Nivell intermedi (B2): d'11.30 a 14.30 h 
Nivell de suficiència (C1): d'11.30 a 15.30 h 
Nivell de suficiència per a PDI (C1): d'11.30 a 15.00 h  

Inscripció

del 25 de novembre al 10 de desembre del 2019 - INSCRIPCIÓ TANCADA

Resultats

7 de gener del 2020 (a partir de les 10.00 h)

Revisió del 8 al 14 de gener del 2020
Certificats disponibles a partir del 15 de gener del 2020

7 I 8 DE FEBRER DEL 2020

[NIVELL C2]

Horaris

Examen oral: divendres, 7 de febrer, 2020, a partir de les 15 hores

Examen escrit: dissabte, 8 de febrer, 2020, de 9.00 a 13.45 hores

Inscripció

Del 22 de gener al 5 de febrer, 2020.

Resultats

Dijous, 27 de febrer, 2020.

Revisió Del 28 de febrer al 6 de març, 2020.
Certificats Dilluns, 9 de març, 2020.

13 DE MARÇ DEL 2020

[NIVELLS A2, B1 i B2]

Horaris

Nivell bàsic (A2): Horari pendent de concretar  
Nivell elemental (B1): Horari pendent de concretar  
Nivell intermedi (B2): Horari pendent de concretar

Inscripció

Data pendent de concretar

Resultats

Data pendent de concretar

Revisió Data pendent de concretar
Certificats Data pendent de concretar

12 I 13 DE JUNY DEL 2020

[NIVELLS A2, B1, B2, C1, C1PDI i C2]

Horaris

Examen oral i escrit nivells A2 i B1: divendres, 12 de juny (horari pendent de concretar)

Examen oral nivell C2: divendres, 12 de juny (horari pendent de concretar)

Examen oral i escrit nivells B2, C1 i C1 PDI: 13 de juny (horari pendent de concretar)

Examen escrit nivell C2: dissabte, 13 de juny (horari pendent de concretar)

Inscripció

Data pendent de concretar

Resultats

Data pendent de concretar

Revisió Data pendent de concretar
Certificats Data pendent de concretar

27 DE JULIOL DEL 2020

[NIVELL C2]

Horaris

Examen oral: dilluns, 27 de juliol (horari pendent de concretar)

Examen escrit: dilluns, 27 de juliol (horari pendent de concretar)

Inscripció

Data pendent de concretar

Resultats

Data pendent de concretar

Revisió Data pendent de concretar
Certificats Data pendent de concretar

 

Tarifes 2020:

  • Preu per a participants d'un curs de català d'Idiomes UPF: 50€ (membres de la Comunitat UPF) / 75 € (externs a la UPF)
  • Preu per a candidats per lliure: 120€ (membres de la Comunitat UPF)

 

INSCRIPCIÓ 2019-2020:  

El període d'inscripció a la convocatòria de febrer està OBERT

Per formalitzar la matrícula has d'emplenar el FORMULARI D'INSCRIPCIÓ i fer el pagament amb targeta de crèdit o dèbit a la Secretaria d'Idiomes UPF.

Uns dies abans de la prova, t'enviarem un correu electrònic amb tota la informació de l’examen (indicant l’hora de la convocatòria i examen, aula).