Curs 2021-2022: Matrícula oberta Curs 2021-2022: Matrícula oberta

  • Durada i modalitat: Curs virtual de 30 hores de docència directa per videoconferència (75 hores d'ensenyament-aprenentatge)
  • Certificat: Certificat UPF d'assistència al curs.
  • Nombre d'alumnes per grup: Mínim 10; Màxim 20.
  • Qui pot accedir als cursos: Tothom major de 18 anys.

 

Objectius del curs:

  • Adquirir les destreses necessàries per superar l'examen oficial CIFALC de nivell C1 de llengua catalana. 
  • Treballar estratègies per obtenir bons resultats en les diferents àrees de l'examen. 
  • Perfeccionar l'expressió escrita i l'expressió oral a partir de la pràctica sistemàtica d'activitats pròpies de l'examen oficial de nivell C1. 
  • Revisar els aspectes més conflictius de la gramàtica catalana 

 

Edicions i horaris curs 2021-2022:

[EDICIÓ VIRTUAL]: 20 d'octubre - 1 de desembre, 2021 [calendari del curs] 

CURS COMPLET

Sessions virtuals:dilluns i dimecres, 17.00 - 19.30 h

Períodes de matrícula: de l'1 de juliol al 18 d'octubre, 2021

Examen CIFALC: 10 de desembre, 2021

 

[EDICIÓ VIRTUAL]: 26 d'Octubre - 2 de desembre, 2021 [calendari del curs] 

CURS COMPLET

Sessions virtuals: dimarts i dijous, 17.00 - 19.30 h

Períodes de matrícula: de l'1 de juliol al 30 de novembre, 2021

Examen CIFALC: 10 de desembre, 2021

 

[EDICIÓ VIRTUAL]: 10 de gener - 9 de febrer, 2022 [calendari del curs]

CURS COMPLET

Sessions virtuals: dilluns i dimecres de 17 a 20h

Períodes de matrícula: de l'1 de juliol 2021 al 5 de gener, 2022

Examen CIFALC: 11 i 12 de febrer, 2022

 

[EDICIÓ VIRTUAL]: 11 de gener - 10 de febrer, 2022 [calendari del curs]

CURS TANCAT

Sessions virtuals: dimarts i dijous de 9.30 a 12.30h

Períodes de matrícula: de l'1 de juliol 2021 al 5 de gener, 2022

Examen CIFALC11 i 12 de febrer, 2022
 

 

[EDICIÓ VIRTUAL]: 5 de maig - 7 de juny, 2022 [calendari del curs]  

CURS COMPLET

Sessions virtuals: dimarts i dijous de 14 a 17h

Períodes de matrícula: de l'1 de juliol de 2021 al 3 de maig, 2022

Examen CIFALC10 i 11 de juny, 2022

[EDICIÓ VIRTUAL]: 5 de maig - 7 de juny, 2022 [calendari del curs] 

CURS COMPLET

Sessions virtuals: dimarts i dijous de 9.30 - 12.30 h

Períodes de matrícula: de l'1 de juliol de 2021 al 3 de maig, 2022

Examen CIFALC10 i 11 de juny, 2022

 

Requisit d'accés:

Pots matricular-te directament al curs i per confirmar la teva matrícula, hauràs de demostrar que tens el nivell anterior assolit, és a dir, el C1.1 MECR. Pots demostrar el teu nivell:

 

Preu estàndard: 260 € / Preu subvencionat per a membres de la Comunitat UPF: 60 € / En el cas del PDI de la UPF el curs serà gratuït per facilitar l'acreditació del nivell de suficiència en llengua catalana per part del Personal Docent i d'Investigació de la Universitat

- El preu dels cursos inclou la docència, el material addicional i el certificat UPF del curs.

- El preu no inclou la taxa de l'examen oficial CIFALC.

Si l'estudiant decideix donar-se de baixa d'aquest curs, ha de demanar la devolució del preu del curs per escrit abans de l'inici del curs. En cas contrari, no es retornarà l'import del curs. El preu subvencionat d'aquest curs no es retornarà en cap cas. Si Idiomes UPF cancel·la un curs que no arribi al mínim d’alumnes necessari (10) es retornaria l'import íntegre en tots els casos.

IMPORTANT: Si ets estudiant o treballador dels centres integrats (BSM, IBEI, GSE, ELISAVA, ESCI, ESIM, PRBB i TCM) hauràs d'abonar el preu del curs sense subvenció, és a dir, 260 euros.

Idiomes UPF comprovarà que tots els inscrits han abonat el preu correcte. En cas contrari, es reclamarà o abonarà a l'estudiant l'import corresponent en cada cas.

 

Com puc matricular-me al curs?

Per matricular-te al curs, hauràs de seleccionar el codi [1685/3 - CATALÀ - NIVELL C1 (Preparació nivell suficiència)] i afegir a la teva matrícula el curs que vulguis realitzar i fer el pagament en línia amb targeta seguint les següents instruccions:

Si ets membre de la Comunitat UPF, recorda d'aplicar el descompte de 200 euros a la teva matrícula!

Si tens qualsevol problema en el procés, contacta amb nosaltres a través del nostre CAU