Curs 2021-2022: Curs 2021-2022:

 • Durada i modalitat: 45 h docència (75 hores d'aprenentatge-ensenyament)
 • Localització: Campus Ciutadella
 • Calendari trimestral: Octubre a desembre / Gener a març / Abril a juny
 • Crèdits ECTS: Fins a 3 crèdits RAC. Per obtenir crèdits per formació extra curricular en llengües, hauràs de recollir el certificat a la nostra secretaria i portar-lo al teu coordinador acadèmic de la teva universitat d’origen  (FAQ)
 • Certificat UPF: Certificat UPF amb el nivell MECR assolit
 • Nombre d'alumnes per grup: mínim 10; màxim 30
 • Qui pot accedir als cursos: majors de 16 anys

El curs virtual consisteix en:

 • SESSIONS ONLINE EN DIRECTE. Les classes es realitzaran en directe en l’horari del curs, amb tot el grup, a través de la plataforma Zoom o Collaborate.
 • ACTIVITATS ONLINE I OFFLINE. Es generaran diferents dinàmiques de grup, algunes de les quals en directe durant la classe i altres després de la classe com a mètode previst per a realitzar les activitats establertes com a treball autònom. En aquest sentit, s’habilitaran grups de treball: fòrums, sales online per a grups concrets, xats, etc.
 • TREBALL AUTÒNOM. S’assignarà treball autònom que hauràs de realitzar durant o després de la sessió de classe: activitats escrites, orals, lectures, exercicis diversos de reforç, etc.
 • ATENCIÓ PERSONALITZADA. Tant a les classes en directe com durant el curs,rebràs sempre atenció personalitzada per part del docent. A més, disposaràs d’una hora d’atenció personalitzada setmanal en què podràs consultar els dubtes al teu professor a través de videoconferència.
 • AULA GLOBAL. El docent del curs gravarà en vídeo les explicacions sobre els diferents conceptes lingüístics que es vagin introduint i els publicarà a l’Aula Global del curs per a la seva consulta. D’aquesta manera, si no has pogut assistir a una sessió o no t’ha quedat clar part del contingut, podràs consultar-ho tantes vegades com vulguis. A l’Aula Global disposaràs també de tot el material emprat al curs i les solucions dels exercicis realitzats, amb la finalitat de poder repassar o recuperar una classe a la qual no t’hagis pogut connectar en directe.
 • PLANIFICACIÓ DEL CURS. El docent també publicarà a l’Aula Global un document organitzatiu del curs per tal que sàpigues, en tot moment, com s’organitzaran les diferents sessions, les temàtiques que es tractaran i les eines que s’empraran. Així mateix, abans de cada classe, el docent publicarà la planificació i seqüència de la sessió per tal que, si no et pots connectar a la classe en directe, disposis d’una guia que et permeti saber quins continguts i materials s’han treballat a la classe.

 

Requisits d'accés:

Pots matricular-te directament al nivell que creus que has de fer. Per tal de confirmar la teva matrícula a un nivell superior al A1, hauràs de demostrar el teu nivell:

Un cop hagis demostrat el teu nivell, confirmarem la teva matrícula al curs i en cas necessari, modificarem el nivell del curs matriculat.

 

Preu: 260 €

Preu subvencionat per a membres de la Comunitat UPF: 60 €

IMPORTANT: Si ets estudiant o treballador del Grup UPF (BSM, ELISAVA, BGSE, ESCI, ESIM, IBEI o TCM, inclosos determinats perfils del PRBB), malauradament no pots optar al preu subvencionat. Hauràs d'abonar l'import estàndard de 260 euros.

Idiomes UPF comprovarà que tots els inscrits tenen accés al curs. En cas contrari, es donarà de baixa a l'estudiant.

- El preu dels cursos inclou la docència, el material addicional i el certificat UPF del curs.
- Si l'estudiant decideix donar-se de baixa d'aquest curs, el preu d'aquest curs no es retornarà en cap cas. Únicament es retornarà l'import íntegre del curs si Idiomes UPF cancel·la un curs que no arribi al mínim d’alumnes necessari (10).

Nivells i horaris del curs 2021-2022: Nivells i horaris del curs 2021-2022:

Com puc matricular-me al curs?

Per matricular-te al curs, hauràs de seleccionar el codi [1681/3 - CATALÀ (Nivells A1, A2, B1, B2.1 i C1.1) - 3r trimestre] i afegir a la teva matrícula el curs que vulguis realitzar i fer el pagament en línia amb targeta seguint les següents instruccions:

 
Si ets membre de la Comunitat UPF, recorda d'aplicar el descompte de 200 euros a la teva matrícula!

Si tens qualsevol problema en el procés, contacta amb nosaltres a través del nostre CAU