Cursos trimestrals

Aprendre català a la UPF!

Preguntes freqüents Veure tots els cursos

9 de cada 10 alumnes ens recomana!

Descobreix per què!

Curs 2022-2023: MATRÍCULA OBERTA!

 • Durada: 45 hores docència (75 hores d'aprenentatge-ensenyament)
 • Modalitat: Presencial o virtual (en funció del nivell)
 • Localització: Campus Ciutadella
 • Calendari trimestral: Octubre a desembre / Gener a març / Abril a juny
 • Crèdits ECTS: Fins a 3 crèdits RAC. Per obtenir crèdits per formació extra curricular en llengües, hauràs de recollir el certificat a la nostra secretaria i portar-lo al teu coordinador acadèmic de la teva universitat d’origen  (FAQ)
 • Certificat UPF: Certificat UPF amb el nivell MECR assolit
 • Nombre d'alumnes per grup: mínim 10; màxim 30
 • Qui pot accedir als cursos: majors de 16 anys

 

Requisits d'accés:

Pots matricular-te directament al nivell que creus que has de fer. Per tal de confirmar la teva matrícula a un nivell superior al A1, hauràs de demostrar el teu nivell:

Un cop hagis demostrat el teu nivell, confirmarem la teva matrícula al curs i en cas necessari, modificarem el nivell del curs matriculat.

 

Preu: 260 €

Preu subvencionat per a membres de la Comunitat UPF: 60 €

IMPORTANT: Si ets estudiant o treballador del Grup UPF (BSM, ELISAVA, BGSE, ESCI, ESIM, IBEI o TCM, inclosos determinats perfils del PRBB), malauradament no pots optar al preu subvencionat. Hauràs d'abonar l'import estàndard de 260 euros.

Idiomes UPF comprovarà que tots els inscrits tenen accés al curs. En cas contrari, es donarà de baixa a l'estudiant.

- El preu dels cursos inclou la docència, el material addicional i el certificat UPF del curs.
- Si l'estudiant decideix donar-se de baixa d'aquest curs, el preu d'aquest curs no es retornarà en cap cas. Únicament es retornarà l'import íntegre del curs si Idiomes UPF cancel·la un curs que no arribi al mínim d’alumnes necessari (10).

Nivells i horaris del curs 2022-2023:

Visualització del contingut web

El contingut del curs de nivell A1 (MECR) es divideix en dos mòduls:

 • Catalan First Aid Kit: Primeres 15 hores del curs basades en un enfocament integralment comunicatiu, amb activitats dins i fora de l'aula. S'aprenen les primeres nocions de català en un entorn real: cafeteria, biblioteca, campus, etc. Inclou dues sessions pràctiques en divendres.
   
 • Going Further in Catalan: Durant les següents 30 hores del curs s'aprofundeix en les quatre destreses lingüístiques fonamentals, juntament amb la gramàtica i vocabulari, per tal d'assolir els continguts propis del nivell A1.

Com puc matricular-me a un curs?

Per matricular-te a un curs, hauràs de seleccionar el codi [1681/4 - CATALÀ (Nivells A1, A2, B1 i B2.1) - 3r trimestre] i afegir a la teva matrícula el curs que vulguis realitzar i fer el pagament en línia amb targeta seguint les següents instruccions:

Si ets membre de la Comunitat UPF, recorda d'aplicar el descompte de 200 euros a la teva matrícula!

Si tens qualsevol problema en el procés, contacta amb nosaltres a través del nostre CAU