Curs 2020-2021: Curs 2020-2021:

  • Durada i modalitat: 45 h docència (75 hores d'aprenentatge-ensenyament)
  • Localització: Campus Ciutadella
  • Calendari trimestral: Octubre a desembre / Gener a març / Abril a juny
  • Crèdits ECTS: Fins a 3 crèdits RAC. Per obtenir crèdits per formació extra curricular en llengües, hauràs de recollir el certificat a la nostra secretaria i portar-lo al teu coordinador acadèmic de la teva universitat d’origen  (FAQ)
  • Certificat UPF: Certificat UPF amb el nivell MECR assolit
  • Nombre d'alumnes per grup: mínim 10; màxim 30
  • Qui pot accedir als cursos: majors de 16 anys

 

Requisits d'accés:

Pots matricular-te directament al nivell que creus que has de fer. Per tal de confirmar la teva matrícula a un nivell superior al A1, hauràs de demostrar el teu nivell:

Un cop hagis demostrat el teu nivell, confirmarem la teva matrícula al curs i en cas necessari, modificarem el nivell del curs matriculat.

 

Preu: 260 €

Preu subvencionat per a membres de la Comunitat UPF: 60 €

IMPORTANT: Si ets estudiant o treballador del Grup UPF (BSM, IBEI, GSE, ELISAVA, ESCI, ESIM, PRBB i TCM) hauràs d'abonar el preu del curs sense subvenció, és a dir, 260 euros.

Idiomes UPF comprovarà que tots els inscrits han abonat el preu correcte. En cas contrari, es reclamarà o abonarà a l'estudiant l'import corresponent en cada cas.

- El preu dels cursos inclou la docència, el material addicional i el certificat UPF del curs.
- Si l'estudiant decideix donar-se de baixa d'aquest curs, el preu d'aquest curs no es retornarà en cap cas. Únicament es retornari l'import íntegre del curs si Idiomes UPF cancel.la un curs que no arribi al mínim d’alumnes necessari (10).

Nivells i horaris del curs 2020-2021: Nivells i horaris del curs 2020-2021:

Com puc matricular-me al curs?

  • Si has d'abonar el preu estàndard del curs, és a dir, 260 euros, has de consultar per correu electrònic el mètode de pagament. Envia'ns la teva consulta a [email protected].
  • Si ets membre de la comunitat UPF i has d'abonar el preu subvencionat de 60 euros, hauràs de seleccionar el codi [1628/13 - CATALÀ (Nivells A1, A2 i B1) - 1r trimestre] i afegir a la teva matrícula el curs que vulguis realitzar i fer el pagament online amb targeta seguint les següents instruccions: