Qüestionar. Avançar. Transformar

Fundada el 1990, la UPF és una universitat pública, arrelada a la ciutat de Barcelona, altament competitiva en recerca i amb vocació de transformació educativa per donar resposta als reptes del futur. 

En un context marcat per grans desafiaments globals, la UPF assumeix un compromís ineludible com a institució universitària: contribuir a la cerca de solucions dels grans reptes que afrontem la humanitat i el planeta, i que es concreten en la iniciativa Benestar Planetari.

 

Per millorar el món en què vivim…

Com a universitat pública, el compromís de la UPF amb els grans reptes del segle XXI es concreta en la generació, la transmissió i la transferència d’un nou coneixement multidisciplinari, que guiï la implementació de polítiques sàvies i lideratges inspiradors.

La Universitat duu a terme aquesta activitat a l’entorn de vuit disciplines que tenen lloc en tres campus situats a Barcelona:

 • Ciències de la salut i de la vida
 • Ciències polítiques i socials
 • Comunicació
 • Dret
 • Economia i empresa
 • Enginyeries i tecnologies de la informació i les comunicacions
 • Humanitats
 • Traducció i ciències del llenguatge

Algunes xifres (curs 2019-2020):

 • Grau: 10.336 estudiants en 27 programes
 • Màster universitari: 1.229 estudiants en 35 programes
 • Màster propi: 455 estudiants en 23 programes
 • Doctorat: 1.115 estudiants en 9 programes
 • Personal docent i investigador equivalent a temps complet: 1.087 (professorat permanent: 314)
 • Personal d’administració i serveis: 701
 • Pressupost 2020: 150.3 M€

... formant professionals excel·lents, persones sensibles, responsables i compromeses

El model educatiu de la UPF (EDvolució) prepara els estudiants per fer front a un mercat laboral global, canviant i altament competitiu.

La formació en competències (comunicacionals, digitals, d’autonomia...), l’acompanyament i tutorització dels estudiants, l’ús de noves metodologies d’aprenentatge o la transversalitat entre programes i titulacions formen part d’un model que aspira a formar persones cultes, bons professionals i ciutadans compromesos.

Alguns indicadors

Accés: alta demanda d’estudis

 • Gairebé dos estudiants per plaça oferta (curs 2019-2020)
 • Un 14% dels estudiants de nou ingrés van obtenir matrícula d’honor al batxillerat (curs 2019-2020)

Model educatiu

 • Universitat pública espanyola amb millor taxa de rendiment des del 2014 (Informe CRUE, 2020)
 • El 100% dels graus, màsters i doctorats, avaluats positivament (AQU Catalunya, 2019)
 • Titulacions innovadores: Grau Obert, Global Studies, Bioinformàtica, doble grau en Dret amb el King’s College London...
 • Posicionament en MOOC: socis a Coursera, FutureLearn, Miríada X o edX
 • Convenis amb més de 1.300 empreses per fer pràctiques (curs 2018-2019)

Resultats

 • Un 90% dels graduats de la UPF treballa (AQU Catalunya, 2017)
 • Prop del 30% dels graduats de la UPF troba feina a través de la UPF (AQU Catalunya, 2017)
 • Valoració dels graduats: el 91% tornaria a estudiar a la Universitat (AQU Catalunya, 2017)

 

… posant tota la capacitat investigadora per respondre als reptes globals

La cultura de la recerca a la UPF, inspirada en els principis de la investigació i la innovació responsables, posa èmfasi en la transferència dels resultats i en el seu impacte social. Mitjançant una recerca transversal, col·laborativa i oberta, volem aportar solucions als grans desafiaments globals, per contribuir al benestar del planeta i de la humanitat.

Aquest model és possible gràcies a la qualitat dels professors i recercadors de la Universitat, tal com acrediten els excel·lents indicadors en recerca que la Universitat atresora, tant en volum d’ingressos captats, sobretot a Europa, com en indicadors de producció científica.

Alguns indicadors

Qualitat i impacte internacional

 • 1a. universitat espanyola en percentatge d’articles publicats a les revistes més influents (Leiden, 2019)
 • 1a. universitat espanyola en percentatge d’articles publicats en col·laboració amb institucions de l’Estat (Leiden, 2019)
 • 2a. universitat espanyola en percentatge d’articles publicats en col·laboració internacional (Leiden, 2019) 

Competitivitat

 • Programa europeu Horizon 2020 (2014-2019*): 129 projectes i 67,6 milions d’euros, incloent-hi:
  • 29 ERC Grants
  • 40 accions Marie Curie
 • Resultats del 7è. Programa Marc de la Unió Europea (convocatòries 2007 a 2013): 145 projectes i més de 75 milions d’euros:
  • Això representa el 10% del total obtingut per les universitats espanyoles amb menys de l’1% del professorat.
  • La UPF ha estat la 2a. universitat espanyola en captació de fons europeus en valors absoluts, tot i la seva mida.
 • Plan Nacional de I+D+i: 268 projectes i 26,2 milions d’euros (convocatòries 2014 a 2019)
 • 1a. universitat espanyola en producció científica per professor (Informe IUNE, 2019)
 • 1a. universitat espanyola en citacions per professor (Informe IUNE, 2019)
 • 1a. universitat espanyola en projectes del Plan Nacional (per 100 professors) (Informe IUNE, 2019)
 • 1a. universitat espanyola en projectes del Programa Marc de la UE (per 100 professors) (Informe IUNE, 2019) 

Capacitat formativa

 • 1a. universitat espanyola en beques FPU i FPI (per 100 professors) (Informe IUNE, 2019) 
 • 1a. universitat espanyola en tesis defensades (per 100 professors) (Informe IUNE, 2019)
 • Un 70% de les tesis van ser escrites i defensades en anglès (2018-2019)
 • 36 doctorats industrials finançats per la Generalitat de Catalunya (2013-2019)

Captació i retenció de talent

 • Consell Europeu de Recerca (ERC):
  • Convocatòries 2014 a 2019*: 29 ERC Grants, que converteixen la UPF en l’entitat que més finançament rep d’aquest organisme (Informe CDTI, 2018)
  • Convocatòries 2007 a 2013: 19 ERC Grants. La UPF va ser la 1a. universitat espanyola en Starting, Advanced i Consolidator Grants del Consell Europeu de la Recerca. Això representa el 19% del total d’ERC Grants aconseguides a Espanya
 • Resultats dels programes espanyols i catalans: 43 ICREA, 22 Ramón y Cajal, 14 Marie Curie, 14 Juan de la Cierva, 5 CIBER (a desembre del 2019)

Innovació

 • Posada en marxa d’UPFVentures, una start-up per incrementar les relacions entre empresa i universitat
 • 1a. universitat espanyola en ingressos generats per llicències (per 100 professors) (Informe IUNE, 2019) 

(*) Dades del 2019 encara provisionals

 

… col·laborant en xarxa i amb aliances internacionals per dissenyar una universitat global

La internacionalització és una vocació fundacional de la UPF, tant pel que fa a la composició de la seva comunitat com a l’orientació de la seva formació i la seva recerca. La capacitat d’atracció de talent internacional a tots els nivells és un dels seus trets distintius.

La diversitat es respira al campus i crea oportunitats úniques per a la internacionalització a casa i a l’aula, que complementen les àmplies possibilitats de mobilitat a Europa i arreu del món.

Més enllà dels programes de cooperació i de l’extensa xarxa de convenis d’intercanvi, la participació en projectes estratègics com EUTOPIA, per crear un nou model d’universitat europea, reafirma aquesta ambició de la UPF per mantenir la posició d’avantguarda assolida en els darrers anys.

Alguns indicadors

Comunitat

 • Un 45% dels estudiants de màster i doctorat són internacionals (curs 2019-2020)
 • Un 43% dels graduats ha fet alguna estada a l’estranger (curs 2018-2019)
 • Un 22% d’estudiants incoming, 1.500 dels quals procedeixen del programa Education Abroad (curs 2018-2019)
 • Un 27% del professorat és internacional (gener del 2020) 
 • 1a. universitat espanyola en projecció internacional (rànquing Times Higher Education THE, 2020)
 • Convenis amb 28 de les 50 millors universitats del món (rànquing Times Higher Education, 2020) 

Projectes

 • Universitats europees: EUTOPIA  
 • Altres xarxes: A4U, Europaeum, The Guild, ALEUESS, Consortium for Advanced Studies Abroad (CASA)
 • Centre en Polítiques Públiques conjuntament amb la Universitat Johns Hopkins (des del 2013)   
 • Barcelona Centre of European Studies (BACES), amb el segell Jean Monnet
 • 4 Erasmus Mundus Joint Master Degrees, 9 titulacions dobles de màster, 3 titulacions dobles de grau (Kings’ College de Londres, Higher School of Economics a Sant Petersburg i Tolouse School of Economics)
 • Barcelona International Summer School (BISS) i Education Abroad Program

 

… des d’una perspectiva humanista, on la cultura impregna la nostra activitat docent i recercadora

La Universitat és, en essència, un lloc de debat, de discussió i de reflexió; una “fàbrica d’idees” que ens ha d’oferir eines per desxifrar i interactuar amb el món. La nostra és una institució on el coneixement científic i la cultura humanista avancen plegats en la cerca de respostes i solucions als reptes que afrontem com a societat.

***

Materials de presentació

Presentacions generals

Fact sheets per àmbits (en anglès) (ISSUU)