BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

El premi de recerca DTIC - Enginyeries UPF per a investigadores en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) és una iniciativa del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) / Escola d'Enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra, en el marc de la commemoració de la seva creació fa 25 anys, i l'objectiu del qual és reconèixer i donar suport al treball de científiques que treballen a Espanya en els àmbits d'investigació del departament.

El premi se suma a les activitats de foment de la igualtat i la inclusió en la recerca en TIC del departament, que inclouen diverses accions orientades a despertar l'interès i l'ensenyament de qualitat en estudis tecnològics durant l'educació obligatòria, o el programa de beques de doctorat Dorcas Muthoni, adreçat a dones africanes. 

El premi de recerca DTIC - Enginyeries UPF per a investigadores en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació concedirà un premi de 3.000 EUR bruts a la investigadora guardonada. Al premi del concurs li seran aplicables les disposicions de caràcter fiscal vigents en el moment de pagament.

Requisits de participació: Investigadores amb activitat investigadora en qualsevol centre, públic o privat, d' Espanya, en el moment de tramesa de la sol.licitud, amb activitat en les àrees de recerca de DTIC-UPF: 

 • Computació i sistemes intel·ligents
 • Xarxes i comunicacions
 • Biologia computacional i sistemes biomèdics
 • Tecnologies multimèdia
 • Cognició i cervell. 

Tramesa de candidatura: L'enviament de candidatura serà a nivell individual, enviant la documentació sol·licitada al correu electrònic [email protected] abans del 5 de abril de 2024 (no inclòs).

Amb la tramesa de la documentació, les investigadores participants autoritzen expressament la Universitat Pompeu Fabra al tractament de les seves dades personals per a les accions necessàries per a la gestió del premi, així com, en el cas de la investigadora guardonada, a captar i reproduir la seva imatge, veu i nom, en relació amb la difusió dels premis, per qualsevol mitjà o suport. 

Documentació: Curriculum vitae narratiu en anglès (màxim 2 pàgines), descrivint les fites de recerca més rellevants, els reconeixements o altres contribucions, així com una breu descripció de la línia de recerca actual i la seva relació amb les àrees de DTIC - Enginyeries UPF.

Criteris de selecció: Qualitat científica i impacte de la trajectòria professional de la candidata, incloent la participació en activitats relacionades amb la comunicació i la divulgació científica, considerant el seu nivell d'experiència i la seva relació amb les temàtiques de recerca de DTIC - Enginyeries UPF. 

Selecció de candidatures: La selecció de candidatures es realitzarà per part d'un comitè avaluador, constituït per personal de DTIC - Enginyeries UPF i, opcionalment, personal extern al departament. La candidatura premiada serà notificada de manera individual i, un cop confirmada l'acceptació del premi, publicada als mitjans de comunicació del departament DTIC - Enginyeries UPF i la Universitat Pompeu Fabra (web, xarxes socials). El jurat pot declarar el premi desert.

Recepció del premi: La investigadora seleccionada assistirà a la cerimònia de lliurament a realitzar a les instal·lacions de DTIC - Enginyeries UPF a Barcelona (els costos del desplaçament per al lliurament, si són necessaris, els cobrirà UPF), que inclourà la impartició d'una conferència per part de la guanyadora. 

Sobre el Departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació / Escola d'Enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra

El Departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (DTIC-UPF) va ser creat fa 25 anys, amb l'objectiu de convertir-se en un departament líder en la generació de recerca i formació avançada en les interseccions creades entre els sistemes computacionals i intel·ligents, les tecnologies multimèdia, la biologia computacional i els sistemes biomèdics, la investigació en xarxes i comunicació, i els avenços en cervell i cognició.

La qualitat de la seva recerca l'ha portat a ser acreditat en dues ocasions com a "Unitat d'Excel·lència María de Maeztu" per part del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Aquest programa reconeix els millors centres i unitats a Espanya, que destaquen per la rellevància i impacte, a nivell internacional, dels resultats de recerca obtinguts durant el període anterior de referència. DTIC-UPF és l'únic departament universitari en l'àmbit tecnològic a aconseguir-ho fins al moment. La qualitat de la recerca del personal de DTIC - Enginyeries UPF ha estat reconeguda, per exemple, amb 23 projectes de l'European Research Council, múltiples premis a nivell nacional i internacional, i exitoses accions en els àmbits de la innovació o la ciència oberta.

En l' àmbit educatiu, DTIC-UPF ofereix formació a diferents nivells: 

 • Graus (amb possibilitat de realitzar-los completament en anglès):
  • Enginyeria Audiovisual
  • Enginyeria Biomèdica
  • Enginyeria Informàtica
  • Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades
  • Enginyeria en Xarxes de Telecomunicació
    
 • Màster (ofertats exclusivament en anglès):
  • Erasmus Mundus Màster en Intel·ligència Artificial
  • Màster en Tecnologies del So i de la Música
  • Màster en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius
  • Màster en Sistemes Intel·ligents Interactius
  • Màster en Enginyeria Biomèdica Computacional
  • Màster en Cervell i Cognició
  • Màster en Visió per Computador (en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona - coordinadora - i la Universitat Politècnica de Catalunya)
    
 • Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. 

Més informació sobre DTIC - Enginyeries UPF disponible a la pàgina web.