Notícies Notícies

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

La societat Faculty of 1000, un indicador d’impacte científic en biomedicina, destaca un treball de Simone Tassani

La societat Faculty of 1000, un indicador d’impacte científic en biomedicina, destaca un treball de Simone Tassani

Investigador del DTIC, és coautor d’un article científic publicat a la revista Annals of Human Biology (2013)  sobre el nombre de cèl·lules que conté un ésser humà. Un treball àmpliament citat per la comunitat científica del qual la revista National Geographic se’n va fer igualment ressò.

18.01.2018

La societat Faculty of 1000 destaca un treball del qual Simone Tassani n’és coautor. Investigador dels Grups de Recerca MBIOMM (Multiscale and Computational Biomechanics and Mechanobiology) i SIMBiosys al Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF, va publicar un treball als Annals of Human Biology (2013) sobre el nombre de cèl·lules que conté un ésser humà: “An estimation of the number of cells in the human body”, un article que ha estat àmpliament citat per la comunitat científica del qual també se’n va fer ressò el National Geographic.

F1000Prime, és una societat fundada per Vitek Tracz, artífex de BioMed Central i Current Opinions, que vol ser un espai de treball per als científics i un sistema alternatiu a la revisió per parells. La societat recomana articles de biologia i medicina a través d’una comunitat que està integrada per més de 6.000 científics i investigadors clínics i 5.000 acadèmics. F1000Prime utilitza les puntuacions individuals per calcular les puntuacions totals de cada article i per classificar els articles de cada disciplina. La puntuació F1000Prime és una mètrica sobre la vàlua de l’article, així com també un indicador potencial d’impacte científic de documents individuals.

El nombre total de cèl·lules que componen un humà adult estàndard

Tots els organismes vius estan formats per cèl·lules individuals i identificables, el nombre, juntament amb la seva mida i tipus, defineix finalment l'estructura i les funcions d'un organisme. Tot i que sovint es coneix el nombre total de cèl·lules d’alguns organismes, encara no s'havia definit el seu nombre en organismes superiors. En concret, el nombre total de cèl·lules d'un ésser humà s’estimava entre 1012 i 1016.

Per tant, l’objectiu del treball publicat a Annals of Human Biology va ser estudiar i debatre sobre el problema teòric del nombre total de cèl·lules que componen l'organisme adult estàndard, per a la qual cosa es va fer un càlcul sistemàtic del nombre total de cèl·lules de tot el cos humà i dels òrgans individuals mitjançant aproximacions bibliogràfiques i / o matemàtiques. El valor resultant obtingut per aquest grup d’investigadors va ser de 3,72 x 1013.

Aquesta estimació calculada per a una varietat d'òrgans i tipus cel·lulars ha estat de referència per als estudis posteriors de modelatge cultural, biològic, mèdic i comparatiu.

Treball de referència

Bianconi E, Piovesan A, Facchin F, Beraudi A, Casadei R, Frabetti F, Vitale L, Pelleri MC, Tassani S, Piva F, Perez-Amodio S, Strippoli P, Canaider S.  (2013), “An estimation of the number of cells in the human body”, Ann Hum Biol, Nov-Dec; 40(6):463-71. 

Categories: