Informació per estudiants de primer curs

Dins de cada grup de teoria (grup de matrícula) els alumnes us subdividiu en grups de pràctiques i grups de seminari. El professorat farà la distribució dels subgrups i els trobareu a l'Aula Global de cada assignatura.
Els grups de pràctiques es coneixen com P101, P102, P201, P202 etc. Els grups de seminari són S101, S102, S201, S202, etc. (el primer dígit indica a quin grup de teoria pertany).

Exemples:

  • Grup de Teoria 1: Pràctiques P101, 102 i Seminaris S101, S102, etc.
  • Grup de Teoria 2: Pràctiques P201, P202 i Seminaris S201, S202, etc.


Inici de classes: 

El 20 de setembre del 2023 amb la Sessió de Benvinguda ja tindreu classes del grup classe (teoria) i també de grups de pràctiques i de grups de seminari. A partir del 26 de setembre comencen les classes de la resta de les assignatures.

Consulteu en quin grup de Teoria, Seminari i Pràctica heu estat assignats: Grup 1 (anglès)  -  Grup 2 (català/castellà)  -  Grup 3 (català/castellà)

Pots consultar el teu número de NIA i el grup de teoria al que pertanys a l'imprès de matrícula: