Biblioteca

Biblioteca/CRAI Campus Poblenou

La Universitat Pompeu Fabra constitueix un referent al panorama universitari espanyol en la implantació del model CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació).

El model CRAI significa la integració, en un espai comú, de tots els serveis i recursos relacionats amb les tecnologies i els recursos de la informació que els estudiants necessiten en el desenvolupament de la seva activitat a la universitat. Aquesta concentració comporta més facilitat d’ús i més aprofitament d’ells. 

Recursos

A la Biblioteca/CRAI els estudiants hi troben aquells espais, recursos i serveis necessaris per poder dur a terme les seves tasques acadèmiques. Aquest disseny organitzatiu propicia, a més a més, la implementació de nous serveis i la posada a punt de nous espais (per al treball en grup, etc.) amb equipaments nous i millors i una visió integradora dels serveis i els professionals que els presten.Així, doncs, la Biblioteca/CRAI és una unitat fonamental de suport a la docència a l’aprenentatge a la Universitat Pompeu Fabra.

Equipament

Els trets més característics i definitoris dels serveis que la Biblioteca/CRAI presta als seus usuaris, professors i estudiants, per materialitzar la seva missió són els següents: amplitud d’horaris, recursos d’informació, instal·lacions i equipaments a disposició dels estudiants i espais específics de treball: Cabines de traducció, Sales de treball en grup, Espais per a estudiants de postgrau (doctorat i màster), Sales de visionat, HackLab UPF i aules d’informàtica i tallers a disposició dels estudiants.