Bases del II Premi al millor Treball Final de Grau a Espanya en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

El Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra convoca el II Premi al millor Treball Final de Grau (TFG) en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a les àrees directament relacionades amb els seus màsters de recerca .

Candidats i àmbit dels treballs

Poden presentar-se estudiants de qualsevol nacionalitat que  tinguin previst presentar els seu TFG  al curs acadèmic 2015-16 en un centre universitari espanyol, públic o privat, en una àrea directament relacionada amb els postgraus oficials (màsters d’investigació) impartits pel Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la UPF en l'àmbit de les ICTs:

 

Presentació de sol·licituds

1. Cal emplenar el formulari d’inscripció

2. Documentació a presentar:

a. Resum de la rellevància del projecte i per què mereix el premi (màx. 1.500 caràcters en anglès, incloent enllaços a qualsevol material addicional com demos que es consideri rellevant)

b. Resum de l'adequació del projecte a les línies del màster seleccionat (màx. 1.500 caràcters en anglès)

c. Memòria del Projecte TFG en format pdf 

d. CV

e. Carta de recomanació del/la supervisor/a del TFG

3. Termini inscripció i presentació de treballs: fins al 1 juliol de 2016 a les 17:00h

4. La documentació completa s’haurà d’enviar per correu electrònic a l'adreça [email protected] Per a qualsevol dubte relacionat amb la participació s'haurà de contactar amb aquesta mateixa adreça de correu electrònic.

5. La presentació de la documentació es realitzarà en qualsevol dels idiomes de treball de la UPF: català, castellà o anglès, excepte en les seccions en què s'indiqui un idioma específic.

6. No es valoraran els treballs que no s'ajustin a les normes de presentació d'aquestes bases.

7. La participació en aquesta convocatòria implica l'autorització a la UPF per donar publicitat del nom del/la premiat/da, títol i resum del projecte; i publicar les fotos de l’acte d’entrega. Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (televisió, premsa, Internet , mitjans externs...). La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de la Universitat Pompeu Fabra. Aquesta autorització és completament gratuïta i es compromet a no reclamar cap compensació, pagament i/o indemnització a canvi del permís acordat amb la Universitat Pompeu Fabra per l’ús de les imatges.

8. El/la premiat/da serà convocat/da a un acte de lliurament del premi en què presentarà el seu projecte en una sessió pública. El premi es donarà al final d'aquesta sessió.

9. L'acte de lliurament es farà a la seu d'Enginyeries UPF, al Campus Poblenou de Barcelona, durant el mes de setembre 2016.

 

Premis

Es concedirà un premi de 750 euros bruts i matrícula gratuïta al programa participant d'aquest premi (màsters d’investigació impartits pel DTIC en l'àmbit de les ICTs) que el/la candidat/a hagi seleccionat en la sol·licitud.

La participació en el premi és independent del procés d'admissió en els programes i els/les candidats/es hauran de seguir el procés regular de preinscripció en els mateixos en cas d'estar interessats/des en ells. El premi no requereix la preinscripció prèvia en un màster per part del candidat/a, ni suposa obligació per part del departament d'admetre els/les candidats/es.

El premi es podrà declarar desert. El premi es podrà concedir ex aequo, així com concedir accèssits que reconeguin el mèrit del treball.

El premi a matrícula gratuïta només es pot fer efectiu en el curs 2016-17, i es perdrà si el/la guanyador/a no es matricula en un dels programes participants en aquest premi, sense perjudici de rebre la part corresponent al premi en metàl·lic.

 

Jurat i procés de selecció

La comissió avaluadora estarà composta per membres del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la UPF, incloent-hi estudiants de màster i doctorat del Departament.

La comissió avaluadora resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

Els criteris d'avaluació seran la qualitat del treball, la seva originalitat i la relació del TFG amb el programa seleccionat.

La decisió de la comissió serà inapel·lable i es publicarà, incloent-hi el títol i nom del/la autor/a premiat/da (així com els d’accèssits, si n'hi ha) a la web del Department