L'estudi de la participació estudiantil a la UPF neix de la preocupació sobre el procés de participació dels estudiants a la universitat; s'ha elaborat amb la finalitat d'analitzar el seu context, avaluar-ne la situació, proposar millores i eliminar dificultats en la implicació dels estudiants a l'activitat de la Universitat.

L'estudi ha sigut dirigit pel Vicerectorat d'Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, redactat per un equip d'investigadors de la mateixa, i finançat pel Consell Social de la UPF.