Notícies Notícies

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

El model lingüístic de la UPF se sotmet a debat en una taula rodona organitzada pels estudiants del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

El model lingüístic de la UPF se sotmet a debat en una taula rodona organitzada pels estudiants del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

Mireia Calm, coordinadora per a la Gestió del Multilingüisme, va presentar el model lingüístic de la Universitat Pompeu Fabra en un interessant debat sobre l’ús del català a l’educació pública.

25.05.2017

 

El 25 de maig, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) va convocar al campus de Poblenou cinc professionals de l’àmbit de la lingüística i de l’activisme català per posar a prova el model lingüístic aplicat a la UPF. Aquest model vetlla perquè el català, el castellà i l’anglès cohabitin harmònicament en la docència i en ocasions ha estat criticat pels sectors catalanistes pel seu reduït índex de docència en català en favor del castellà i l’anglès.

Mercè Lorente, doctora en Filologia Catalana; Francesc Marco, representant de Plataforma per la Llengua; Esteve Clua, Doctor en Filologia Catalana; Mireia Calm, coordinadora per a la Gestió del Multilingüisme a la UPF i Vanessa Bretxa, Doctora en Sociologia van debatre el model trilingüe de la Universitat.

La taula rodona es va centrar en l’índex de docència en català de la UPF, comparativament més baix que en altres universitats públiques catalanes. Efectivament, el 2009 gairebé el 60% de les classes s’impartien en català, mentre que en el 2016 la xifra era del 47%. Aquest descens respon a l’estratègia de projecció de la nostra universitat, recollida en el Pla Estràtègic 2016-2025, que té per objectiu «esdevenir una universitat preeminent a Europa, amb projecció global» i adreçar-se a «estudiants excel·lents, tant catalans com internacionals». És per aquest motiu que l’índex de docència en anglès (5% el 2009) ha crescut en 16 punts percentuals fins l’any 2016 (22%). Així doncs, en el curs 2015-2016, la UPF va impartir el 47% de les classes en català, el 31% en castellà i el 22% en anglès.

Francesc Marco, en desacord amb el repartiment de les llengües de la docència a la UPF, va parlar sobre com conscienciar els estudiants sobre els drets lingüístics tant a l'administració pública com a la docència, la recerca i els programes d'intercanvi, una informació accessible a través de la plataforma http://estudiarencatala.cat/.

Mireia Calm, coordinadora per a la Gestió del Multilingüisme a la UPF, va explicar la política lingüística de la UPF referint-se al Pla d’Acció pel Multilingüisme (PAM), l’instrument en què es recullen els drets i deures de l’estudiant pel que fa a les llengües. Tal com estableix el PAM, «l’objectiu de la Universitat Pompeu Fabra en l’àmbit de les llengües és contribuir a configurar un marc multilingüe que, des de la preservació i la promoció de la llengua i la identitat catalanes com a premissa bàsica, permeti crear unes condicions favorables per a l’intercanvi lingüístic i cultural i per a l’enriquiment personal de totes les persones que conformen la comunitat universitària de la UPF, sobre la base de la utilització i de la interacció de diverses llengües en el desenvolupament de les activitats administratives, acadèmiques i institucionals». Calm va presentar dades sobre l’evolució de la docència en català, castellà i anglès a la UPF i va destacar les principals actuacions dutes a termes al llarg dels darrers anys. Durant el torn obert, va respondre les preguntes dels estudiants pel que fa als índexs del català, entre altres.

Seguidament, Vanessa Bretxa, professora a la Facultat de Traducció i Interpretació de la UPF, va mostrar dades sobre els usos lingüístics de les universitats públiques catalanes i va fer una comparativa a nivell de grau i màster, per estudis. A més, va lloar la transparència lingüística de la UPF, una de les poques universitats que publica anualment amb precisió dades sobre les llengües i la docència i conserva un històric que es remunta 25 anys enrere.

Mercè Lorente, doctora en Filologia Catalana, va ser crítica amb l’escàs ús del català en els màsters i en la recerca, al·legant que són pocs els ajuts convocats per la Generalitat per publicar tesis doctorals en català. Per acabar, el Prof. Esteve Clua, va dilucidar sobre els conceptes de plurilingüisme vs. multilingüisme i va fer referència a les estratègies d’intercomprensió lingüística que pot utilitzar un estudiant per entendre més d’una llengua romànica a partir del coneixement d’una sola.

La UPF és una de les universitats catalanes que més ha apostat per «l’aprenentatge de llengües, per la mobilitat i per un diàleg entre cultures que es basteix sobre una base inequívocament catalana», tal com recull el preàmbul del Pla d’Acció pel Multilingüisme.

 

Presentació de Mireia Calm

Presentació de Francesc Marco

Presentació de Vanessa Bretxa

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

ODS - Objetivos de desarrollo sostenible:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF Los ODS en la UPF The ODS at UPF