«Formació de persones cultes, bons professionals i ciutadans compromesos amb la societat.»

Tram de Barcelona al carrer Wellington

La Universitat presenta una imatge robusta, i ha assolit una projecció internacional remarcable. En són bona prova l’elevada demanda pel que fa als estudis de grau, les posicions assolides en els rànquings internacionals, el grau d’internacionalització del professorat o la gran presència d’estudiants d’arreu del món en els programes de màster i de doctorat. Aquesta bona imatge i aquest prestigi que la UPF ha atresorat, però, no poden ser complets sense una sòlida obertura a la societat, com a part de la responsabilitat social que tota institució pública té. Formar, a més de bons professionals, ciutadans compromesos, és un objectiu al qual no podem renunciar.

La UPF ha de treballar, doncs, per esdevenir un centre de generació i de transmissió de valors que donin un valor afegit als seus graduats, tant en l’esfera social com en l’esfera personal. En aquest sentit, la UPF ha d’aspirar, a l’excel·lència no només en l’àmbit acadèmic, sinó també en l’àmbit humà i en la seva dimensió cultural. D’altra banda, cal reforçar la singularitat del nostre propi relat, potenciar-ne la diferenciació, perquè la UPF pugui posicionar-se sòlidament en el panorama de l’educació superior tenint molt en compte la irrupció de les noves tecnologies.

La Universitat ha de transmetre millor tot el que fa i tot el que pot fer per la societat.

De l’enfocament vers les persones propi de tots els àmbits de coneixement que la UPF abraça se’n deriven moltes possibilitats per intensificar la interacció entre la Universitat i la ciutat. Aquest és un actiu molt potent que juga a favor nostre en la captació d’estudiants i de professors i que, unit a la nostra idiosincràsia –som una universitat relativament petita, amb perfils disciplinaris d’elevada qualitat i bona reputació–, fa que generem una forta atracció. Per tant, tenim les característiques idònies i el potencial adequat per esdevenir un dels motors principals de la transformació en els àmbits econòmic, polític, social i cultural del nostre entorn, i ens hi hem d’implicar més activament, valorant especialment aquest lligam amb la ciutat de Barcelona i la resta de Catalunya.

 

«Una universitat urbana, vinculada a la ciutat de Barcelona i amb una forta projecció internacional.»

Estratègies d’entorn i projecció

Incidir en l’entorn des de la Universitat:

Duent a terme actuacions i implementant polítiques de promoció que permetin aconseguir que la UPF esdevingui un agent de transformació econòmica, política i social. Per situar la Universitat en una posició capdavantera en l’àmbit cultural cal fomentar la transferència i la difusió del coneixement a la societat, reforçar els vincles estratègics amb institucions culturals de rellevància i estimular la creació.

Reforçant la vocació emprenedora de la Universitat i promovent el treball en xarxa i l’acostament als sectors econòmics que pugui aportar beneficis mutus, com ara facilitats d’inserció laboral, transferència de coneixement o fórmules d’esponsorització.

Impulsant el compromís social de la comunitat universitària per transmetre i promoure uns valors que acompanyin tots els membres de la Universitat al llarg de tota la seva trajectòria professional, que enriqueixin la vida de la societat i que contribueixin a un desenvolupament sostenible.

Implementant una política de portes obertes a la Universitat que permeti que experts, grups d’interès i ciutadans s’acostin a la UPF i ens impregnin de les seves activitats, experiències i coneixements, en un intercanvi en doble sentit que ens permeti alhora transmetre de la manera més clara possible allò que la Universitat fa per la societat.

Reforçant les relacions amb el món cultural, esportiu i artístic, mitjançant l’articulació de xarxes, tant formals com informals, que facilitin el contacte dels membres de la comunitat universitària amb el conjunt de la societat i que facin possible al mateix temps que la UPF es converteixi en una organització que aprèn dels altres i que comparteix el coneixement dels altres.

Situar la UPF com un referent atractiu per al seu entorn:

Enfortint els lligams amb el potent pol d’atracció que és Barcelona com a factor determinant per atreure estudiants i professors d’arreu, i adaptar la projecció de la Universitat tenint en compte els grans canvis que es produeixen a la ciutat i les múltiples dimensions del fenomen urbà.

Interactuant amb el nostre entorn urbà més immediat. Els barris que acullen els espais de la UPF haurien de ser una prioritat en la relació amb la societat, i caldria, per tant, obrir els campus a l’ús social i a les activitats dels seus veïns. D’altra banda, cal que concebem la ciutat i l’entorn proper com una aula oberta en la qual podem realitzar activitats d’aprenentatge.

Reforçant les aliances basades en el coneixement, que aprofitin les àmplies oportunitats de col·laboració tecnològica, social i humana que ofereixen la ciutat de Barcelona i el conjunt de Catalunya.

Establint aliances internacionals amb universitats de primer nivell per impulsar iniciatives innovadores de col·laboració interuniversitària en l’àmbit de la docència, tant en el grau i en el postgrau com en altres àmbits.

Implementant polítiques de captació d’estudiants excel·lents, tant catalans com internacionals, que contribueixin a reforçar el reconeixement de l’oferta formativa de la UPF i la facin més atractiva com a opció per cursar-hi els seus estudis, ja siguin de grau, de màster o de doctorat.

àmbits estratègics entorn i projecció

Algunes mesures d’èxit

  • Millorar significativament, per al 2020, els resultats d’inserció laboral amb relació a la mitjana del sistema universitari català (el 2014 la UPF se situava entorn de la mitjana del sistema universitari català).
  • Augmentar, per al 2020, el percentatge d’estudiants de grau i de postgrau els pares dels quals no tenen estudis universitaris.
  • Promoure, per al 2025, la sostenibilitat ambiental, reduint els nivells d’emissió de CO2 fins a un 25% mitjançant l’estalvi energètic i l’ús de fonts energètiques netes.
  • Incrementar en un 50%, per al 2025, les contribucions  en l’esfera pública, mitjançant publicacions a la premsa, a les xarxes socials, en els mitjans audiovisuals, etc., de membres de la UPF.
  • Augmentar, per al 2025, el nombre d’activitats ciutadanes, tant públiques com privades, que es duen a terme en els espais i edificis de la UPF.