Estudi sobre l’impacte de la pandèmia a la docència de la UPF

 

Recerca aplicada a tota la UPF sobre l’impacte de la COVID al disseny i creació de processos d’ensenyament-aprenentatge. Per aquesta recerca s’han utilitzat dos tipus de qüestionaris, un per estudiants i un altre per professorat.

Equip acadèmic

  • Xarxa d’innovació educativa UPF: responsables d’innovació de cada UCA i Vanessa Soria, del CLIK.
  • Projecte coordinat per:
Manel Jiménez. Vicerector de transformació educativa, cultura i comunicació.

 

Data d'inici/fi

Setembre 2021 / Setembre 2022

Materials

  • Moreno Oliver V, Hernández-Leo D. Perspectiva del estudiantado respecto la docencia remota de emergencia durante el COVID-19 en una Escuela de Ingeniería catalana. En: Gómez Chova L, López Martínez A, Candel Torres I, editors. ICERI2020 Proceedings. 13th International Conference of Education, Research and Innovation; 2020 Nov 9-10; Valencia, Spain. Valencia: IATED Academy; 2020. p. 3313-21.   Enllaç permanent: http://hdl.handle.net/10230/46086