La Xarxa d'Innovació Educativa té com a objectiu promoure iniciatives de millora educativa a la UPF. En aquesta línia, presentem les tres crides del curs 2022-2023, que es caracteritzen per:

  • Formar part d'un equip multidisciplinar, coordinat pels Responsables d’Innovació de les UCA, el vicerectorat de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació, la comissionada d’EDvolució, i el personal del CLIK.
  • Treballar sota un projecte col·laboratiu, liderat per un expert, professor o professora de la casa, sota una temàtica específica. 
  • Compartir i aplicar experiències docents que ja han funcionat a la UPF a facultats o assignatures concretes a d’altres contextos de la UPF.
  • Oferir formació d’unes 2h presencial i/o virtual, assessorament personalitzat i sessions pensades per compartir experiències amb altres docents de tota la UPF.

Projectes i crides en actiu. Curs 2022-2023

Projectes finalitzats