A continuació presentem diferents recursos elaborats en el marc de la Xarxa d'Innovació a partir dels projectes desenvolupats a partir de les crides.
Concretament, trobaràs material didàctiu per utilitzar coma a recurs s laes teves classes, i material de tipus formatiu per conèixer noves eines i tendències que t'ajudaran a millorar la teva docència.


 

Debats constructius:

 Aquest material, que consta de cinc videos, i té com a objectiu formar els estudiants en els debats construtius. Està pensat per pujar-lo a l'Aula Global de l'assignatura, de manera que els estudiants es formin en aquesta activitat al seu ritme i arribin a l'aula a fer l'activitat més preparats i prepardaes.

 Material eleborat a partir de la crida Debats interdisciplinaris.

 Destinataris: estudiantat i també per al professorat a nivell informatiu.

 Accedeix al recurs
 


 

Experiències del professorat UPF aplicant la perspectiva de gènere a l'aula

 Professorat dels diferents departaments de la UPF explica la seva manera d'aplicar la perspectiva de gènere a les seves classes, i en quins elements han posat èmfasi.

 Aquest material es va crear a partir de la participació d'aquest professorat en la crida Visibilitzant la perspectiva de gènere en la teva assigantura.

 Destinataris: material pensat per al professorat

 Accedeix al recurs
 


 

Infografia: Quin és el nivell de perspectiva de gènere en la teva docència?

 Infografia creada per formar el professorat en perspectiva de gènere fent un repàs dels 8 punts que poden analitzar per incorporar-la en la seva docència.

 Destinataris: professorat.

 Accedeix al recurs


 

Infografia Com puc participar en el Hacklab?

 Material informatiu sobre el taller de cocreació d'iddees i de projectes Hacklab. Aquesta infografia està pensada perquè la puguis penjar a l'Aula Global i formantar el talent dels estudiants o donar via a projectes més enllà del marc de l'assignatura.

 El Hacklab va néixer a partir d'un projecte de l'Escola ESUP.  La Xarxa d'Innovació vol facilitar aquest recurs per a tota la UPF.

 Destinataris: estudiantat i professorat

 Accedeix al recurs